+32 3 369 19 73

Mijn uitnodiging voor 2018 voor de bedrijven van de toekomst

Mijn uitnodiging voor 2018 voor de bedrijven van de toekomst

Mijn purpose kwijtgespeeld

Een paar jaar geleden ben ik mijn “purpose” als enterprise architect kwijtgespeeld. Ik was het werken met logge enterprise frameworks (a la TOGAF en SAFE) grondig beu. Ik zag met lede ogen aan hoe bedrijven soms heel veel geld investeerden in technologie, met weinig toegevoegde waarde. Ik was het zat om langlopende en traag vorderende projecten in te stappen waarvan de resultaten eens ze beschikbaar kwamen, al lang verouderd waren.

Mijn persoonlijke journey

Dankzij een traject van persoonlijke ontwikkeling (www.claridad.be), kwam ik tot het inzicht dat uiteindelijk waardecreatie het finale doel van elke organisatie is. En voor mijzelf ontdekte ik mijn eigen purpose, mijn passie om organisaties te helpen op hun pad van transformatie voor waardecreatie in een continu veranderde wereld.

Vanuit die purpose begon ik vernieuwde inzichten te ontwikkelen. Inzichten die dieper gaan dan symptoombestrijding. Inzichten die zich op diepere lagen van onze organisaties afspelen. Inzichten die een fundamentele impact hebben op onze bedrijfsmodellen en mindsets. Inzichten die vertrekken vanuit een dieper bewustzijn van wie we zijn als mens en organisatie.

Geleidelijk aan begon ik deze inzichten toe te passen in de organisaties waarmee ik werkte en aan het einde van 2016 heb ik mijn belevenissen neergeschreven in mijn boek “value creation for the digital world – a journey of transformation” (www.johanmerckx.be). De reacties op mijn boek van collega’s, klanten en vrienden hebben veel bij mij losgemaakt.

Mijn leerproces

De voorbije week heb ik het proces dat ik daarbij zelf heb doorgemaakt wat laten inzinken en ik wil dat proces hier graag met jullie delen. De beschrijving van mijn leerproces is sterk geïnspireerd op de U theory van Otto Scharmer (www.presencing.org).

Loslaten van het gekende

In een eerste fase kwam het er vooral op neer om los te laten. Oude patronen, manieren van werken en denken te vergeten om ruimte te creëren voor nieuwe inzichten. Het persoonlijk ontwikkeltraject “ontdek je eigen frequentie” van Filip Lowette (www.claridad.be) is hier voor mezelf van onschatbare waarde geweest.

Kijken met nieuwe ogen

Daarna kwam er een fase van verkennen, observeren, kijken met nieuwe ogen naar wat er zich afspeelde in mijn omgeving en de bredere wereld. Voor mezelf was dit ook een periode van veel lezen, ik denk dan vooral aan het werk van mensen zoals Jiddu Krishnamurti, Eckhart Tolle, Jeff Foster en Otto Scharmer.

Voelen vanuit de context

Het observeren werd gevolgd door een periode van voelen. Mezelf inleven in het perspectief van anderen. Hoe klanten, collega’s en andere stakeholders naar mij, mijn werk en de wereld keken. Om vanuit dat perpectief te leren en tot nieuwe inzichten te komen. In deze periode heb ik vele nieuwe mensen leren kennen. De feedback uit deze ontmoetingen heeft mij enorm veel inspiratie gebracht.

Verbinden met de bron

Op een bepaald moment heb ik dan wat tijd voor rust genomen en heb ik deelgenomen aan een stilte retraite die me dieper bij mij eigen bron gebracht heeft. Het gaf mij de ruimte mezelf te verbinden met het groter geheel en op zoek te gaan naar mijn plaats daarin.

Visie vormgeven

Vanuit deze rust ben ik dan mijn purpose gaan herontdekken. Wat is mijn Zelf? Wat is mijn Werk?Mijn boek is de vorm die ik gebruikt heb om mijn visie en intentie verder uit te kristalliseren.

Leren door prototypen

De ideëen uit mijn boek ben ik dan verder gaan prototypen door ze toe te passen in mijn werk als consultant. In co-creatie met klanten en collega’s hebben we op deze manier een aantal innovatieve structuren, processen en architecturen uitgewerkt voor waardecreatie in een digitale wereld.

Integreren in het geheel

Deze elementen wil ik nu verder integreren, uitdragen en ontwikkelen. Tezamen met de Hifluence tribe (www.hifluence.eu) wil ik met jullie meebouwen aan de bedrijven van de toekomst. Omdat ik er van overtuigd ben dat onze Belgische bedrijven zoveel meer potentieel hebben. Als we anders naar de dingen durven kijken, en ons niet tevreden stellen met onze oude manieren van werken.

Mijn uitnodiging

Ik nodig hierbij de bedrijven van de toekomst uit om in 2018 zichzelf te vernieuwen en tezamen de journey te gaan van loslaten, kijken, voelen, verbinden, visie vormgeven, prototypen en integreren.

 

Johan Merckx, Hifluence Ambassador

#makevaluecreationgreatagain #enjoythejourneyoftransformation