+32 3 369 19 73

De Happy Hifluence tool

De Happy Hifluence tool

Krista Rozenberg  deed een IBO bij Hifluence. In zes maanden proefde ze van employer branding, mental coaching, coldcalling, sales en nog veel meer facetten van ons bedrijf.  Ze creëerde ook een aantal schitterende initiatieven zoals de Happy Hifluence survey.

Hoe gelukkig worden Hifluencers van werken bij Hifluence en zijn ze zichzelf aan het ontwikkelen? Hoe ervaren ze de psychologische veiligheid en de Hifluence experience? Door in de gaten te houden of iedereen nog gelukkig is en op te volgen waar de pijnpunten zitten kunnen we er blijvend voor zorgen dat we op koers blijven van onze interne missie: van Hifluence een waanzinnige omgeving maken die voor iedereen in onze tribe ten dienste staat van hun persoonlijke groei.

Complimenten aan Krista! Hierbij een voorbeeldje van het resultaat van de survey, inclusief tal van boeiende tips om de Hifluence Experience te verbeteren.

—-

Hey Hifluencer!

Dit is fantastisch! Het lijkt erop dat je gelukkig bent, jippie! We kijken naar de concepten waar dit cijfer uit is opgebouwd. Vanuit alle antwoorden krijgt jouw totale beleving binnen Hifluence het cijfer:

8,7

Psychologische veiligheid

houdt in dat mensen interpersoonlijke sociale risico’s durven te nemen op basis van de verwachting dat collega’s en leidinggevenden hier constructief op reageren. Dit is volgens Google de belangrijkste factor voor effectieve dreamteams. Het cijfer dat jij volgens je antwoorden geeft aan de psychologische veiligheid binnen Hifluence is : 7.6.

Geluk

Het gelukscijfer kun je uitsplitsen naar verschillende onderdelen.

Het cijfer dat jij je geluk in je privéleven geeft is 9.3 en de manier waarop jij je in je werk ondersteund voelt door Hifluence scoort een 8.6.

Zowel jouw persoonlijke geluksbeleving als de manier waarop je je werkomgeving ervaart hebben invloed op hoe jij op werk kunt functioneren.

Jij geeft de manier waarop je je werk kunt uitvoeren momenteel een: 9.0.

Het functioneren op je werk bepaalt mee hoe jij je werk beleeft; jouw antwoorden wijzen erop dat jij jouw job als cijfer geeft: 8.6.

Als je gelukkig bent in je job, is dat ook goed voor je privéleven.

Jouw totale gelukscijfer komt uit op een: 8.9.

Hifluence Experience

De Hifluence experience bestaat uit de belangrijkste waarden die Hifluence uitdraagt naar Hifluencers: Vertrouwen, innovatie, gelijkwaardigheid, warmte/veiligheid en flexibiliteit.

De eigenschappen die maken dat je enerzijds kunt floreren binnen Hifluence en anderzijds dat je invloed hebt op Hifluence noemen we Hifluenceness:

Jij ervaarde de Hifluence experience de afgelopen periode volgens het cijfer: 7.6.

Jouw Hifluenceness geef je het cijfer: 8.3.

Hoe meer Hifluenceness je bij jezelf ervaart, des te sterker de Hifluence Experience kan zijn.

Hoe sterker de Hi-Experience, hoe meer Hifluenceness bij jou én bij andere Hifluencers wordt gestimuleerd. De wisselwerking is bij jou sterk aanwezig, al zijn er drie punten waarop jij meer Hifluenceness bij jezelf ervaart dan de de Huifluence Experience.

Jij benoemt dat je diepe connectie met collega’s maakt, terwijl je Hifluence niet als volledig gelijkwaardige omgeving ervaart.

Ook geef je aan volledige ownership te nemen, maar niet altijd volledig vertrouwen te ervaren.

Ook ervaar je dat je jezelf in heelheid toont, maar is de warmte/veiligheid binnen Hifluence voor jou niet altijd volledig aanwezig.

Hiermee word je uitgenodigd om jouw Hifluenceness in te zetten om Hifluence te versterken om nog gelijkwaardiger, vertrouwensvoller en warmer/veiliger te worden.

Purpose

Jij bent zeer toegewijd en betrokken, doet je werk met passie ( 8.6 ) en hebt het gevoel dat je een nuttige, zinvolle en inspirerende job hebt waar je trots op bent en dit maakt je een waanzinnige Hifluencer!

Een risico is daarbij is dat je nog wel eens teleurstellingen ervaart: een hoge betrokkenheid in combinatie met teleurstellingen verhoogt het risico op overbelasting. Nu is het wel zo dat sociale en collegiale steun je weerbaarder maakt tegen overbelasting en deze geef je een 8.4. Dat gaat dus goed!

Toch zou het goed zijn om te zorgen dat je minder teleurstellingen ervaart. Bekijk onderaan een aantal algemene oorzaken voor teleurstellingen en de bijbehorende tips om hiermee zelf aan de slag te gaan.

Human Growth

Jij ervaart Hifluence als een omgeving waarin je veel kunt leren: 7.9.

Je bent tevreden met jouw ontwikkeling op vlak van je van je softskills ( 8.6) , maar nog meer op vlak van je hardskills ( 10) .

Ten slotte, interessant is ook om te zien waar je het minst positief over was.

De laagste score die jij gaf is: 4 op een schaal van 7 (dit is als cijfer wel voldoende). Deze score gaf je één keer. De volgende keer kun je zien of je mening over deze onderwerpen nog hetzelfde is, of dat er verandering heeft plaatsgevonden.

  • –  Als je een fout maakt binnen dit team, wordt het je regelmatig kwalijk genomen
  • –  Mensen binnen dit team kunnen problemen en moeilijkheden ter sprake brengen

Verschillende oorzaken voor teleurstellingen én tips om deze te voorkomen.

  • –  Je houdt (emotionele) spanningen/ weerstanden bij je. Tip: bel de Hifluence coach! Andere tip: schrijf je teleurstellingen op, bedenk of hier feitelijk gedrag aan ten oorzaak ligt en zie hoe je deze op een verbindende manier kunt teruggeven aan die persoon of personen. Krijg je de spanning terug? Zie of het écht verbindend was.
  • –  Je ervaart weinig feedback over of erkenning rond je werkzaamheden. Tip: belHifluence coach! Andere tip: schrijf eens op waar je graag feedback over had gehad en zie eens hoe vaak je jouw vraag, inzicht, mijlpaal, etc… hebt gedeeld binnen Hifluence (via de app, op mail, in tactics etc…) en bedenk of je dit vaak genoeg doet. Immers, alleen door te delen nodig je uit tot feedback.
  • –  Andere tip: bedenk eens of er een specifieke persoon is van wie je erkenning had verwacht/gewenst en welk feitelijke gedrag ervoor zorgt dat je erkenning (of verbinding) mist. Kun je dit op een verbindende manier teruggeven?
  • –  Je staat onder (tijds)druk. Tip: BelHifluence coach! Andere tip: Volg de Getting Things Done training, zorg dat je belangrijke dingen plant en onbelangrijke dingen van je lijstje en uit je inbox schrapt.
  • –  Jouw werkzaamheden of initiatieven lopen vast. Tip: Bel de Hifluence coach!
  • –  Andere tip: bedenk wat ervoor zou kunnen zorgen dat jouw werk wél vooruit kan. Formuleer je spanningen doe het voorstel voor een rol, project of aanpassing in de huidige manier van werken in het advies- en beslissingsproject als voorbereiding op de governance meeting van je team.

Hifluence is de tribe die aan de bedrijven van de toekomst bouwt. Wij specialiseren ons in digitale, organisatie en persoonlijke transformaties van bedrijven en hun medewerkers. Onze interne missie is een tribe bouwen die 100% ten dienste staat van de persoonlijke groei van de mensen die er werken!