Deze week was “het functioneringsgesprek” het centrale thema in Vacature Magazine, bijlage in De Morgen en Het Laatste Nieuws. Hifluence stond er ook in. Ons avontuur naar zelfsturende evaluatie- en verloningsprocessen werd als voorbeeld aangehaald van hoe het ook kan. “Bij Hifluence in Kontich – dat moet eigenlijk Temse zijn, hoewel we feitelijk geen kantoren hebben – evalueren collega’s elkaar én bepalen ze elkaars loon.” kopte het artikel. Verloning is een beladen topic in ons kleine kikkerlandje. I get it, het trekt de aandacht van de lezer. Maar in onze realiteit is het een onderdeel van een veel grotere reis waarin we de traditionele paradigma’s van hoe een organisatie werkt in vraag stellen. Een intense reis van vallen en opstaan. Van één stap voorruit, twee achteruit. Een zoektocht gedreven op hoop naar de veerkrachtige, innovatieve en humane organisatie van de toekomst. Zo hebben we het tot nu aangepakt. Dit is wat we ervan geleerd hebben.

1. VISIE OP DE BEDRIJVEN VAN DE TOEKOMST

De grote vraag is niet alleen hoe bedrijven nieuwe technologieën kunnen gebruiken om efficiënter te werken, nieuwe producten te ontwikkelen of meer winst te maken. De hamvraag voor mij is: wat zal het nog betekenen in de 21ste eeuw om mens te zijn? Hoe willen we eigenlijk bijdragen aan onze evolutie en hoe kunnen we ons in functie daarvan het best organiseren? Vroeger werd dit mensbeeld ingelepeld door kerk en politiek. Ik geloof dat het in de toekomst andersom zal zijn. Terwijl de kerk leegloopt en de politiek stil staat, zijn bedrijven de ideale microkosmos om een nieuwe visie op mens en samenleving vorm te geven. Er is geen plek waar we meer tijd samen besteden en zo geconfronteerd worden met de technologische revolutie. Ik zie de zoektocht van Hifluence naar het bedrijf van de toekomst als de zoektocht naar het antwoord op deze fundamentele vragen.

2. PEACE-OF-MIND

De waanzin van de mens anno 2018 is de volgende: wij liggen vooral in conflict met onszelf. Als twee mensen met elkaar praten, zitten er feitelijk 4 entiteiten aan de tafel: de twee mensen en hun twee ego’s. Dat maakt samenwerken erg moeilijk. Onbewuste gevoelens van superioriteit, oordelen, veroordelen, niets durven zeggen en zichzelf klein maken. Het zijn allemaal valkuilen van het ego die vertrouwen en veiligheid in een organisatie in de weg staan. Daaar kan elke Hifluencer o.a. deelnemen aan een peace-of-mind coaching traject van één jaar waarin we mensen inzicht geven in hun onderbewustzijn. We leren hen luisteren naar hun  emoties en spanningen op een liefdevolle manier te benoemen. Samen gaan we op zoek naar hun diepste talenten.

3. PURPOSE

De purpose is het lange termijn doel van de organisatie. Het is de reden waarom je ‘s morgens überhaupt opstaat om te gaan werken. Het is wat jou verbindt met je collega’s. En bovenal, het is de benchmark voor het nemen van beslissingen. Het is de diepste intentie van de groep. Hoewel iedereen het tegenwoordig over purpose of “the why” heeft, ervaren wij het als een moeilijk proces om te gaan van een leuke slogan op een website tot een echte beleving van een purpose in de organisatie. We proberen veel te luisteren en bewustzijn te creëren waarom we een purpose hebben en wat daar het nut van is. We trachten de purpose te verweven in alle activiteiten en ernaar refereren bij het nemen van beslissingen. De belangrijkste rol van de leiders in de organisatie is constant de vinger aan de purpose houdenNodig iedereen uit om vragen te stellen en ideeën te delen over hoe de purpose te vervullen. Door veel visueel te communiceren trachten we het begrijpelijk en laagdrempelig te maken.

4. EEN PURPOSE GEDREVEN STRATEGIE EN BUSINESS MODEL

Pas wanneer de purpose van de organisatie vorm krijgt en de groei in peace-of-mind in gang is gezet, kan er op een neutrale, authentieke manier naar het business model gekeken worden. Dat is omdat strategie vooral een kwestie is van consequente keuzes:  waar wil je als organisatie wel of niet voor staan. Welke diensten wel, welke niet. Welke klanten wel, welke niet. Ik heb het persoonlijk zeer moeilijk gevonden om “nee” te zeggen. We zijn met Hifluence drie jaar bezig en nu pas heb ik het gevoel dat we onze focus en sweet spot aan het vinden zijn. Momenteel lopen er tal van workshops bij Hifluence om alles van de pitch, het organisatiemodel, de klanten en projecten en de belangrijkste processen tegen het licht te houden. Essentieel is een multi-disciplinaire team die vanuit verschillende perspectieven en een gemeenschappelijke purpose naar

5. ZELFSTURING

Elke traditionele organisatievorm, hoe humaan ook, berust op het concept van controle. Macht wordt gedelegeerd, opdrachten gegeven en resultaten gecontroleerd. In warme organisaties kan je het vergelijken met een vader-kind relatie, in koude organisaties is het een baas-medewerker relatie. Een zelfsturende organisatie maakt de fundamentele shift van controle naar vertrouwen. Er leeft de overtuiging dat mensen het inherent goed voor hebben met de organisatie en zelf best weten hoe ze er maximaal aan kunnen bijdragen. Er is geen hiërarchie. Controle gebeurd door de groep (sociale controle = veel krachtiger). Leiderschap gaat niet over het nemen van beslissingen, maar het continue verbinden van de mensen met hun purpose. De facto is de mate waarin mensen zelfsturend kunnen werken recht evenredig met de mate waarin mensen elkaar echt kunnen vertrouwen. Aan de oppervlakte lijkt dat vertrouwen vaak aanwezig te zijn, maar wij stellen vast dat de weg naar diep vertrouwen hobbelig en lang is.

Wat doen we eraan? Peace-of-Mind coaching,

6. HUMANCE BEDRIJFSPROCESSEN

 

7. SYMBIOSE MET TECHNOLOGIE