Hifluence Academy

Ontwikkel de vaardigheden en de mindset om een context te ontwikkelen waarin medewerkers zelf de verandering zijn en de innovatie drijven

Hifluence bestudeert alle technieken die wereldwijd in het domein van organisatiestructuur, – cultuur en werking worden gepubliceerd. Zo werken wij onder andere samen met Antwerp Management School.  We geloven niet in het dogmatisch opleggen van één specifiek systeem of één specifieke methodologie.

Alles wordt eerst in de praktijk uitgetest. Onze keynotes en opleidingen vatten voor jullie de essentie samen van datgene waarmee wij buitengewone resultaten hebben geboekt. Onze doelstelling is dat deelnemers “aangeraakt” worden in hoofd en hart en met concrete handvaten huiswaarts keren.  

Keynotes

Niet loslaten, maar anders vasthouden

Van “zeer inspirerend” naar “een beetje ongewoon” tot “rauw en emotioneel”. Deze keynote laat niemand onberoerd. Twee uur lang leidt Nick Van Langendonck de hele zaal buiten de comfortzone van het typische leiding geven, geeft het ene na het andere praktische handvat en wijst iedereen op zaken die we vooral mogen afleren.

 

 

De kracht van modulaire organisatiestructuren

In samenwerking met Jan Verelst – professor en decaan van het Departement Management Informatie Systemen aan de Universiteit van Antwerpen en Antwerp Management School – denkt Hifluence mee na over de toepassing van de normalized systems theorie op organisaties. In mensentaal: deze sessie van 60 minuten legt uit hoe je een organisatie kan opbreken tot op het laagste niveau van componenten en hoe je die dan met elkaar integreert in een vloeiend, samenwerkend geheel.

12 cruciale vragen voor
leiders 
van morgen 

Deze keynote van 60 minuten is specifiek voor leiders die voor transformatie en innovatie pleiten en dit wensen aan te sturen. Vanuit twaalf essentiële vragen, eigen ervaringen en anekdotes legt Nick Van Langendonck uit hoe je een manifesto voor je eigen persoonlijke transformatie uitwerkt, die elke aan elke succesvolle organisatietransformatie vooraf gaat.

 

 

 

 

Opleidingen voor leiders 

Leadership Intake

De transformatie van elke organisatie start bij de leiders. Met deze gids schep je het kader waarbinnen de veranderingen zich zullen ontwikkelen. Wat zijn jouw leiderschapvoorkeuren, blinde vlekken en angsten?  Waar liggen je persoonlijke grenzen en hoe ver ben jij bereid te gaan? Welke leiderschapsrollen zal je zelf opnemen, welke geef je door? Een transformatie opstarten is één, het volhouden iets geheel anders. 

De organisatie voorbereiden op de transformatie

“Bezint eer ge begint.” Niets zo destructief, als onbezonnen aan een transformatie starten. Leer tijdens deze opleiding hoe je als leider vertrouwen en draagvlak creëert voor een aankomende verandering. Hoe je opstart, waar het experiment eindigt en standaardisatie begint en wat je kan leren van weerstand.

 

 

Opleidingen rond vergader-en
beslissingsprocess
en

Basistechnieken in zelfsturing 

In deze sessie leren deelnemers zeer concreet en toegepast hoe je teams strak organiseert rond autonomie, vertrouwen en vrijheid. Welke kaders noodzakelijk zijn om beslissingsbevoegdheden te verdelen. Hoe transparantie en betrouwbaarheid in een team cultiveert. Welke waarde autonomie met zich meebrengt in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Maar evengoed welke gevaren en misverstanden er zijn en hoe daarmee om te gaan. Medewerkers die dit traject doorlopen, komen geïnspireerd en met hernieuwde energie terug in de operationele organisatie.

 

Teamoverleg op steroïden

Teveel en onproductief vergaderen, is een ziekte van deze tijd. Terwijl een teamoverleg bijvoorbeeld net een krachtig moment kan zijn om het hoofd vrij te maken, te verbinden rond de hogere doelen van de groep, informatie te delen en obstakels te benoemen die het team weerhouden. Krijg op een halve dag een operationeel overleg proces in de vingers dat in elk type van organisatie gegarandeerd de productiviteit de hoogte in stuwt.

De harde kaders die nodig zijn om autonoom samen te werken

Autonoom samenwerken zonder staalharde en heldere kaders werkt niet. Het is noodzakelijk dat elk individu inzicht heeft in de verwachtingen, het proces om deze verwachtingen in te lossen en de gevolgen van de prestaties. We hebben nood aan heldere doelstellingen die op individueel of groepsniveau worden vastgesteld en specifiek, uitdagend en haalbaar zijn – en dit alles binnen niet-onderhandelbare spelregels. Het zijn strakke structuren die specifiek gebied van invloed, werk en besluitvorming afbakenen. Deze opleiding ontwikkelt de praktische technieken en handvaten om de grenzen van het gebied van autonomie en verantwoordelijkheid haarscherp af te bakenen.

Modulariteit in organisaties: theorie en cases

Deze opleiding is een onderdeel van het Master of Enterprise IT Architecture Program aan de Antwerp Management School.  Het is een diepe duik in de theorie van modulaire organisatiestructuren en de relevante cases die aantonen dat modulariteit en de theorie van normalized systems daadwerkelijk een oplossing is voor de fundamentele problemen in traditionele organisatiestructuren.

Opleidingen rond mens centraal,
zingeving en impact

Samenwerken aan en vanuit purpose  

Een gevoel van betekenis hebben in het werk zelf of in de output ervan heeft een significante impact op de effectiviteit van een persoon en zijn team. De betekenis van het werk is persoonlijk en kan variëren: financiële zekerheid, ondersteuning van het gezin, het helpen van het team of zelfexpressie. In deze opleiding leer je wat een purpose werkelijk is – het is veel meer dan een missie – hoe je kan “luisteren” naar de purpose van een team en hoe je deze als kompas en belangrijkste beslissingsinstrument gebruikt voor elke beslissing in de organisatie.

Peace-of-mind op de werkplek

Van de vijf belangrijkste dynamieken van effectieve teams die onderzoekers identificeerden, is psychologische veiligheid veruit de belangrijkste. Individuen in teams met een hogere psychologische veiligheid verlaten minder snel de organisatie, hebben meer kans om de kracht van verschillende ideeën van hun teamgenoten te benutten, genereren meer inkomsten en zijn vaak dubbel zo effectief. Ontwikkel met deze opleiding het vermogen om psychologische veiligheid in een team te bevorderen.

Opleidingen rond kritische vaardigheden

Innovatie: Design Thinking Drill

Desing Thinking is een intensieve, gestructureerde innovatiecyclus die zijn oorsprong vindt bij Google Ventures. Het doel van deze opleiding is om jullie onder te dompelen in de wereld van jullie klant of de gebruiker en een volledig inzicht in hun behoeften, problemen, gewoonten, frustraties en taken te verwerven. Vanaf de eerste minuut leer je de technieken door ze toe te passen! Neem alvast het creatieve kind in jezelf mee!

Productiviteit: het werk gepland en gedaan krijgen

Het werk zelf gepland en gedaan krijgen, is een cruciale vaardigheid voor elke medewerker. Niemand zegt nog wat je moet doen. Je geeft zelf invulling aan je leven. Dat wil niet zeggen dat de overvloed aan taken verdwijnt. Integendeel. Met deze opleiding van een halve dag ontwikkel je een werk-privé productiviteitsaanpak die orde op zaken stelt. Je leert hoe prioriteiten te stellen en productief te zijn.  Je maakt je geest vrij voor ideeën, niet voor het bijhouden van informatie. Dit is de basis voor betere prestaties, creativiteit en innovatie.

Coming soon…

Sales: purpose-driven en lean
Een ander perspectief op feedback, evaluatie en verloning
Strategie als een dynamisch gegeven
Hard rekruteren met een hart

Hifluence herkende en erkende de talenten en sterktes die we bij Xerius in huis hebben en zorgde voor de perfecte aanvulling met hun hands-on aanpak. Naast de prima oplevering van onze ambitieuze doelstelling, zorgde hun unieke aanpak ook voor bewustwording en inspiratie naast het project. Sterk!

Inne Tuyteleers
Verantwoordelijke Ondernemingsloket
XERIUS