START TO TEAL

Geïnspireerd vanuit onze eigen drijfveren en vertrekkende van het teal Paradigma en de cases beschreven in het boek van Frederic Laloux zijn we Hifluence echt gaan zien als een opportuniteit om een bedrijf op een radicaal andere manier gaan vorm te geven.

Het pad van Hifluence met zijn ups and downs, pijnen en lijden hebben ons er sinds de uitstap uit een incubator drie jaar geleden toe gebracht om het hele concept van een bedrijf in vraag te gaan stellen en een nieuwe visie op de toekomst te ontwikkelen: Wat is de rol van een bedrijf in onze samenleving? Hoe gaan mens en zaken hand in hand? Waar ligt de balans tussen emo en ratio? Hoe werkt zo’n teal organisatie in de praktijk en wat betekent het voor de medewerkers en bedrijfsprocessen?

De voorbije twee jaar hebben wij op deze vragen antwoorden gezocht en gevonden. Wij heb zelf mogen ervaren hoe deze manier van werken de systeemfouten van een hiërarchische organisaties aanpakt zonder dat er daling hoeft te zijn in de economische succesratio van de organisaties zelf, wel integendeel. Met die opgebouwde praktijkervaring begeleidde we ondertussen een 10-tal organisaties richting een nieuwe manier van organiseren.

MENS ZIJN IN DE ORGANISATIES VAN MORGEN

In het praktisch en concreet trachten toe te passen van het teal paradigma tot in de kleinste details van een organisatie, is Hifluence vandaag uniek.  Het mooiste gevolg daarvan is dat wij zowel bij Hifluence als andere bedrijven hebben mogen voelen wat het betekent om mens te zijn de 21ste eeuw. Binnen het kader dat Hifluence ons geboden heeft, hebben wij mogen voelen wat voor goden de wereld nodig heeft en welke rol bedrijven daarin zullen spelen. We zijn op iets magisch gestoten. Iets wat de wereld fundamenteel zal veranderen zodra iedereen het omarmt. We zijn op de bron van alle overvloed, datgene wat ons allemaal verbind, gestoten en dat binnen de context van een bedrijf met winstoogmerk. Die bron is pure liefde.

HIFLUENCE TEAL+

Dit heeft ons ertoe gebracht om naast zelfsturing, een evolutionaire doel en wholeness nog een vierde doorbraak eigenschap aan het teal paradigma toe te voegen. Daar waar organisaties tot nu een weerspiegeling waren van het wereldbeeld van de leiders van de organisatie, zullen de bedrijven van de toekomst het kanaal worden waarlangs het wereldbeeld van de leiders en de medewerkers wordt vorm gegeven. In onze visie en aanpak heeft elke organisatie twee doelen:

  1. De purpose zoals hij wordt beschreven als één van de drie kerneigenschappen van de teal organisatie wordt het secundaire doel. Het is datgene wat de groep mensen die het bedrijf vormgeven vanuit hun talenten willen realiseren op de lange termijn. Deze purpose verschilt van teal -bedrijf tot teal -bedrijf.
  2. Het allerbelangrijkste doel en onze vierde doorbraak eigenschap is het innerlijke doel van de organisatie en die is voor elke organisatie dezelfde: groeien in bewustzijn en liefde centraal zetten.

 

NICK VAN LANGENDONCK