INNOVEREN MET DE DOUBLE DIAMAND AANPAK

Het creatieve proces van het creëren van een oplossing voor een probleem kan een doolhof zijn. De double diamond is een breed bekend innovatieproces, dat Hifluence in al z’n projecten gebruikt, verdeeld in vier verschillende fasen – discover, define, develop en deliver. Je kan het zien als een routekaart voor mensen die dingen willen creëren.

Discover – De eerste fase van het Double Diamond model omvat de start van het project. Deelnemers proberen op een frisse manier naar de wereld te kijken, nieuwe dingen op te merken en inzichten te verzamelen. Hifluence doorloopt deze fase twee maal: inside-out (de interne kijk op de organisatie en de wereld) en outside-in (de kijk van klanten op de organisatie en de wereld)

Define – De tweede fase staat voor de definitiefase, waarin ontwerpers proberen alle mogelijkheden die in de discover-fase zijn geïdentificeerd, te begrijpen. Welke zaken zijn het belangrijkst? Waarop moeten we als eerste reageren? Wat is haalbaar? Het doel is hier om een duidelijke creatieve opdracht te ontwikkelen die de fundamentele innovatieopdracht omkadert.

Develop – De derde fase markeert een periode van ontwikkeling waarin oplossingen of concepten worden gecreëerd, prototypes worden gemaakt, getest en geïntegreerd. Dit proces van trial and error helpt deelnemers om hun ideeën te verbeteren en te verfijnen.

Deliver – De laatste fase van het dubbele diamantmodel is de leveringsfase, waarin het resulterende project (een product, dienst of omgeving, bijvoorbeeld) wordt afgerond, geproduceerd en gelanceerd.

Maar…

INNOVATIE IS ZO VEEL MEER DAN ZOEKEN NAAR NIEUWE CASH COWS

Voor Hifluence is innovatie zo veel meer dan de double diamond met onze klanten doorlopen. Voor ons komt de impuls voor innovatie altijd voort uit het evolutionaire doel – de purpose – van een organisatie. Het concept van innovatie breidt zich verder uit dan de voordelen voor de organisatie en wordt niet alleen benaderd vanuit de traditionele lenzen van winst en concurrentie. Om te beoordelen of een innovatie de moeite waard is, zijn er een breed scala aan bewijzen van trots, creativiteit en uiteindelijk dienstbaarheid aan de organisatie en de maatschappij.

Innovatie in traditionele bedrijven is vaak het resultaat van uitgebreide analyses van klantsegmenten, kopergedrag en de concurrentie. Dit is absoluut noodzakelijk, maar dekt slechts de helft van het verhaal. Innovatie moet ook gedreven zijn door doelgerichtheid en het gevolg zijn van ‘luisteren’ naar wat het juiste aanbod van een organisatie zou kunnen zijn. Het is zoeken naar producten en diensten waar de medewerkers echt trots op kunnen zijn en die uniek zijn omwille van het feit dat ze het resultaat zijn van de unieke talenten van de medewerkers.

Wij zetten de medewerkers in het innovatieproces centraal. Innovatie en verandering worden niet opgelegd, maar komen van binnenuit. Alle deelnemers aan onze trajecten worden aangemoedigd om te leren “luisteren” naar hun intuïtie en de mogelijkheden die zij zien van nieuwe en betere manieren om het doel van de organisatie te dienen. Wij geloven dat iedereen een innovator kan zijn.

NICK VAN LANGENDONCK