Beste #bedrijfvandetoekomst,

Ik wil u in deze brief vertellen hoe u het welzijn van uw bedrijf en uw medewerkers grondig kan verbeteren. Het is een uitnodiging om uw huidige manier van business doen in vraag te durven stellen en het potentieel van uw mensen en uw organisatie beter te ontplooien, op een duurzame manier, voor het groter geheel.

Wat ik zie gebeuren

Er ontluiken vandaag volop nieuwe manieren van business doen. Ik zie het gebeuren in de bedrijven waarmee wij samenwerken. Ik voel het zich ontvouwen in onze eigen Tribe bij Hifluence. En het komt steeds weer terug in de podcasts van de change makers in De Hifluence Show.

Het vertrekt allemaal van onze menselijke natuur en van de nood aan verbinding die we als mens allemaal delen.

En alhoewel het uitgangspunt misschien heel simpel is, vraagt het in de praktijk toch wel heel wat moed en durf. Onze huidige manieren van denken en doen stammen immers nog uit het industriële tijdperk. Ze zijn door de jaren heen diep ingegroeid in onze organisaties. Ze zijn in vele gevallen niet meer aangepast aan de wereld van vandaag. Want vandaag leven we in een complexe, dynamische en globale maatschappij. Technologie creëert nieuwe opportuniteiten. Maar we staan ook voor grote uitdagingen op sociaal, ecologisch en persoonlijk vlak.

Wat is er nieuw?

Een nieuwe manier van business doen, dient zich echter aan. En een aantal elementen zijn fundamenteel anders.
Deze nieuwe manier van business doen vertrekt van een shared ecosysteem purpose, die verder gaat dan eigen belang en louter financiële resultaten.

Ze gaat uit van een mensbeeld dat vertrouwt in het potentieel en de creativiteit van mensen.
Innovatieve diensten en producten worden op een duurzame manier ontwikkeld in co-creatie met klanten en partners.
Bedrijven organiseren zich op een wendbare manier in netwerken van multidisciplinaire teams.
Technologie wordt op een positieve manier ingezet om de noden van onze maatschappij in te vullen.

Kortom, een manier van ondernemen die vertrekt vanuit een dieper ecosysteem bewustzijn

Het is volop aan de gang

Ik heb er al vele sprankels van gezien, met succes, maar ook met vallen en opstaan. En ja het is nog niet altijd zo duidelijk in welke richting het allemaal zal evolueren. Maar zal dat ooit wel zo zijn? Is verandering niet de enige constante?
De evolutie zelf is echter niet meer te stuiten. Je kan er maar beter deel van gaan uitmaken. Of zoals Arnoud Raskin van Mobile School/streetwiZe het zegt:

“Het gaat over een duurzame toekomst creëren. Het gaat over deel zijn van de transformatie die we als mensheid nodig hebben om verder te kunnen spelen.”

Mijn uitnodiging

Als deze manier van ondernemen jou interesseert, dan willen we graag onze ervaringen met u delen. Want het is onze passie om mee te bouwen aan de bedrijven van de toekomst. Die van u toch ook?

Hartelijke groeten,
Johan Merckx, Hifluence Ambassador
#hetbedrijfvandetoekomst #makevaluecreationgreatagain #enjoythejourneyoftransformation
www.hifluence.eu
mijn boek “value creation for the digital world” op www.johanmerckx.be