REGEL 1: “De purpose van het team staat centraal in alles wat men doet”

VOORWOORD 

Dit artikel is het eerste in de reeks “non-negotiable rules voor elk zelfsturend team”.
Er bestaat een grote misvatting over de efficiëntie en effectiviteit van zelfsturende organisaties. Zelfsturing betekent niet dat iedereen in het bedrijf naar eigen goedvinden zomaar alles kan doen wat ze willen. Succesvolle zelfsturende bedrijven zijn de meest georganiseerde vormen van organisaties met duidelijke kaders en afspraken.

Elk artikel in deze reeks beschrijft een afspraak die in zelfsturing niet te onderhandelen is. Zulke heldere spelregels zijn binnen zelfsturing enorm belangrijk om werk, teams en beslissingen met een decentraal systeem te organiseren . Deze spelregels hebben zowel betrekking op de vormelijke dimensies van zelfsturing – context, gedrag, structuur en processen – als de niet-vormelijke dimensie – psychologische veiligheid, betrouwbaarheid, zingeving en impact

Ze zijn de vrucht van onze diepgaande toepassing in de praktijk van zowat alle theorieën, methodes, technieken en onderzoeken die er vandaag rond zelfsturing te vinden zijn. 

BESCHRIJVING #1 

Elke organisatie die grootse dingen bereikt, is in feite een groep van mensen die verbonden zijn door een diepgeworteld gevoel over waarom de groep bestaat, wie ze als groep zijn, wat ze doen en hoe ze werken. We noemen dit de purpose van de groep. Het is datgene wat de individuen met elkaar verbindt. 

Naast inspireren en verbinden, heeft een purpose in een zelfsturende organisatie ook nog een ander belangrijk en
veel praktischer doel. Het is namelijk dé beslissings- en evaluatiemaatstaf bij uitstek voor elk persoon in het team.

Besluitvorming in een zelfsturend systeem is immers zeer verspreid. Beslissingen worden niet gevalideerd door de hiërarchie of door een consensus binnen de groep. Elke persoon kan binnen zijn of haar rol beslissingen nemen. De eerste stap in dat proces is de toetsing aan de purpose. Vervolgens is er adviesplicht bij (1) diegenen met expertise over het onderwerp en (2) de collega’s die betekenisvolle gevolgen kunnen ondervinden.

 

Zo worden er als groep en als individu keuzes gemaakt in het belang van het team, niet van het individu. De basisvoorwaarden om dit te bereiken zijn: doodeerlijk zijn met zichzelf, met elkaar en met die purpose. De emotionele waarde van die collectieve verbondenheid moet de individuele prioriteiten, verwachtingen en angsten van elke teamlid in de groep overstijgen. 

TOEPASSING #1 

Naast inspiratie en verbinding, stuurt deze regel in de praktijk vooral de tijdsbesteding van de teamleden. Waar de focus ligt op een bepaald moment in de tijd, hangt af van wat op dat moment de grootste bijdrage levert aan de purpose van het team. 

Hifluence is the new kid on the block in consulting en business training. In alles wat we doen, streven we ernaar om een liefdevolle samenleving te creëren in harmonie met de technologie. We inspireren organisaties om mensen centraal te zetten. We innoveren bedrijven door het potentieel van mensen te verbinden met de innovatiekracht van technologie. Want wij geloven dat innovatie niet wordt opgelegd, maar van binnenuit komt. 

VALKUILEN #1  

Persoonlijke valkuilen kunnen het moeilijk maken om deze regel te volgen. Zo kunnen een gebrek aan zelfvertrouwen, blinde vlekken, kortom: ons ego, onze keuzes onopgemerkt beïnvloeden. 

Omdat een purpose breed interpreteerbaar kan zijn, kan deze ook misbruikt worden om bepaalde acties en keuzes te verantwoorden. Advies is dus altijd om het zo concreet en helder mogelijk te maken. Anderzijds, is het in een commerciële context ook verleidelijk om keuzes te maken die niet in lijn zijn met de purpose, maar op korte termijn wel waarde lijken te creëeren. Het is één ding om de regel te stellen, het is iets anders om deze consequent te volgen. 

Alleen zelfreflectie en een spiegel zijn voor elkaar, kan helpen om die zelfsabotage te voorkomen.  

CONCRETE VOORBEELDEN #1 

  1. In elke wekelijkse teammeeting van Hifluence staat er een lege stoel die Hifluence en zijn purpose vertegenwoordigt. Bij de start van elke teammeeting spreekt één vrijwilliger de purpose van Hifluence uit in zijn of haar eigen woorden. Dit bestendigt de collectieve verbondenheid, geeft betekenis aan de meeting en nodigt elke deelnemer uit om mee impact te hebben. Alle informatiedeling, discussies en beslissingen die volgen dienen slechts één doel: de purpose van Hifluence realiseren.
  2. Bij Hifluence werd onlangs beslist om een bepaalde lead niet op te volgen, omdat we de activiteiten van dat bedrijf niet konden rijmen met onze purpose.
  3. In 2018 verkocht Hifluence een volledig team mét omzet en klantenportefeuille omdat de bijdrage aan de purpose van Hifluence te beperkt was geworden (en de purpose van dat team ergens anders lag). Deze aangescherpte focus gaf zowel Hifluence als het betreffende team een enorme boost.
  4. Hifluence heeft een mini-tribe die zich vooral op groei, ofwel sales focust. Hoewel een uitgebreid salesrapport handig kan zijn, besteden we daar op dit moment bewust geen tijd aan. Als scale-up, streven we er vooral naar om zoveel mogelijk potentiële klanten te zien. We werken daarbij met de standaard cijfers uit onze crm software. Een uitgebreide, digitale rapportagetool levert voorlopig geen relevante bijdrage aan onze purpose.
  5. Diezelfde mini-tribe legt zich ook toe op het versterken van ons aanbod. Als visitekaartje voor onze diensten, hebben we veel aandacht besteed aan het uitwerken van onze aanpak en website. Toch hebben we onze state-of-the-art marketing automation software stopgezet omdat het op dit moment veel energie vraagt en weinig extra toegevoegde waarde levert. Alle bedrijven die we ontmoeten worden geïnspireerd door onze unieke aanpak. Op dit moment willen we vooral daarop focussen en niet afgeleid worden door die extra complexiteit. 

EXTRA   

Deze non-negotiable is voor ons de belangrijkste en stuurt ook alle anderen aan. Het zal elk team dan ook helpen om de juiste keuzes te maken om zo de grootste impact te hebben. 

 

 

Due to the covid 19 measures all our live events are cancelled

Next event will be in Ghent. Keep you posted!