Hi-Impact Organizations

 

Definieer de fundamenten van jouw bedrijf van de toekomst.

Bouw een organisatie

met High Impact

In het bedrijf van de toekomst leiden mensen samen met elkaar het bedrijf op een bezielende manier en met een gedeelde ‘purpose’. Dit gebeurt gestructureerd en op basis van vertrouwen:  

 • Zonder machtshiërarchie, waarbij iedereen initiatieven en beslissingen mag nemen
 • Waarbij medezeggenschap van experten en collega’s de ‘purpose’ dienen

Op die manier ontstaat een nieuwe, natuurlijke dynamiek van organiseren. Ieders talent wordt daardoor zo volledig mogelijk benut en de eigen intuïtie zorgt voor gedeelde inspiratie en tastbare resultaten.

Hifluence maakt in haar aanpak gebruik van alle moderne technieken zoals prototyping, design thinking, lean & agile development, ondersteund door uitgebreide praktijkervaring. 

Zo pakt Hifluence het aan:

1. Discover – Inside Out

Interne gesprekken, workshops en events met als doel een beeld van de toekomst op te bouwen:

2. Discover – Outside in

Wetenschappelijk onderbouwde kwalitatieve & kwantitatieve doelgroep analyse met als doel:

3. Define – Plan voor de toekomst

Wij definiëren een onderbouwd plan van aanpak dat bestaat uit:

 • Driver mapping – wat hebben we nodig?
 • Business Hypothese
 • Purpose, vision & culture
 • Assumpties
 • Customer Journey
 • Klantsegmentatie
 • Validatie visie
 • Validatie assumpties
 • Customer Journey
 • Opportunity Map
 • Ecosysteem Map
 • Business Model(len)
 • Organisatiemodel
 • Investeringsplan

Resultaten:

 • Business Model
 • Verbindende Pitch
 • Organisatie model
 • Ecosysteem map
 • Investeringsplan
 • Opportunity map
 • Plan van aanpak

Hi-Klanten

Quote

“Hifluencers speelden een belangrijke rol in het vormgeven van onze innovatiestructuren en – processen en het creëren van een unieke ervaring voor onze medewerkers en onze klanten.”

Stijn Verstraete

Director Innovation & Digitalization

ATTENTIA

Referenties…