Dynamic strategy

Succesvolle bedrijven hebben zowel creativiteit in huis, alsook duidelijke strategische kaders. Geef creatieve doeners ademruimte en autonomie en ontwikkel voortdurend verrassende nieuwe oplossingen.

Implementeer een werkbaar strategisch kader, dat snelle vooruitgang boekt en op elk moment kan worden verfijnd.

De uitdaging: Directies hebben vandaag geen tijd meer om gedetailleerde langetermijnstrategieën uit te tekenen en effectief te implementeren. De dingen veranderen zo snel dat plannen al verouderd zijn nog voor ze zijn uitgelegd. Aan deze kruissnelheid is het een uitdaging om talenten te engageren, kosten te drukken en de concurrentie voor te blijven.

Onze oplossing: In Dynamic strategy trajecten bepalen we de nodige strategische kaders en leren we medewerkers actief luisteren en autonoom handelen naar het doel van de organisatie. We maken van strategie een dynamisch gegeven, zodat ideeën niet blijven zweven, maar in het veld worden uitgetest. De realiteit wordt de grote scheidsrechter, niet de directie.

ONZE AANPAK

1. Team Up

Stel een zelfsturend strategieteam samen, met CEO en cruciale ambassadeurs, dat volgens de principes van de organisatie gaan uittekenen.

2. Discover – Inside Out

Met interne gesprekken en workshops, leggen we samen met het strategisch team de fundamenten voor jouw toekomstige strategie. Het doel? Waarde creëren voor je medewerkers én je klanten.

3. Discover – Outside in

De uitgewerkte business hypothese wordt getoetst in kwalitatieve interviews met klanten, en wetenschappelijk onderbouwd kwantitatief marktonderzoek.

4. Define

Vanuit een heldere bestaansreden, bepalen we samen duidelijke, strategische kaders. Die bepalen op welke gebieden de organisatie actief wil zijn, wat ze daar wil gaan betekenen en binnen welke grenzen autonome teams aan de slag kunnen gaan.

HET RESULTAAT

A mindset change

De juiste mindset vormt de basis voor elke transformatie. Via het Hi-impact organizations traject kom je te weten wat initiatieven vandaag tegenwerkt, of creativiteit en innovatie belemmert. Er wordt een heldere ‘case for change’ geformuleerd die de behoefte aan transformatie helder definieert.

Focus on purpose

Door interviews met werknemers en grondige zelfreflectie, helpen we de ‘purpose’ van een onderneming helder te formuleren. Dit zal de basis zijn voor alle beslissingen die binnen de organisatie voortaan genomen zullen worden.

Strategische richting

Op basis van de ambities en sterktes van de huidige bedrijfsstrategie, alsook de marktevoluties en disruptieve technologieën, formuleren we nieuwe strategische scenario’s en meetbare doelstellingen. Samen met een sterke ‘purpose’ vormen dit de bouwstenen voor het heruitvinden van de organisatie.

Duidelijke kaders

We bepalen samen de mogelijke organisatieprincipes, bestuursvormen en samenwerkingsverbanden. Met een set van duidelijke, interne afspraken schetsen we het speelveld waarbinnen medewerkers kunnen ondernemen, hoe ze kunnen samenwerken en hoe beslissingen genomen kunnen worden.

Coachend leiderschap

Succes zit ’m in de uitvoering. Op basis van vooropgestelde doelstellingen, maken we resultaten meetbaar. Deze metrics worden gebruikt om het management te sturen en te inspireren, met nieuwe beloningssystemen die autonomie, ondernemerschap en innovatie aanmoedigen. Zo kunnen medewerkers krachtig en geëngageerd bijdragen aan gezamenlijk succes.

Materné Verzekert over Hifluence

Van bij het eerste gesprek hadden wij een sterke connectie met de visie en aanpak van Hifluence. De voorbije jaren legden we samen de fundamenten voor het Materné Verzekert van de toekomst: een heldere noodster met een wendbare strategie die de klant enerzijds en onze talenten anderzijds centraal zet.  Hifluence in drie woorden? Inspirerend, pragmatisch en daadkrachtig. 

Olivier Swolfs
CEO
MATERNE VERZEKERT

Hifluence referenties