Build & Deliver

Ontwikkel samen met jouw klanten en partners voortdurend innovatieve, relevante en succesvolle producten en diensten.

Creëer nieuwe ideeën, experimenteer, faal, probeer opnieuw en zet succesvolle producten en diensten in de markt.

De uitdaging: Wie bepaalt er de koers in jouw bedrijf: jijzelf of de consument? Meer dan ooit, komen bedrijven vandaag de dag niet meer weg met gebrekkige producten en diensten, althans niet voor lang. De verwachtingen van consumenten zijn torenhoog en de macht ligt vandaag niet bij jou, maar bij hen. Mits een goede uitvoering, kan experimenteren met nieuwe ideeën zonder al te veel financiële risico’s. Maar hoe begin je daaraan? 

Onze oplossing: Met Build .& Deliver trajecten helpen we bedrijven niet alleen om hun creatieve doeners te omarmen, maar installeren we ook een omgeving waarin ze ten volle kunnen floreren. Wij helpen bedrijven bij het opzetten en ondersteunen van deze teams die buiten de operationele business nieuwe business concepten ontwikkelen en naar de markt brengen.

ONZE AANPAK

1. Team-up

We creëren kleine, autonome teams van creatieve doeners die dicht bij de klant staan en voor een periode van zes maanden tot een jaar loskomen van de operationele organisatie.

2. Discover – Inside Out

Via interne gesprekken en workshops gaan we op zoek naar de innovatie-ambities van de organisatie en concretiseren we de wensen van de klant. Zo formuleren we concrete doelstellingen, risico’s en probleemstellingen, en mogelijke customer journeys.

3. Discover – Outside In 

Met kwalitatieve interviews en wetenschappelijk onderbouwd marktonderzoek valideren we de wensen van de klanten. Zo doelgroepenanalyse en marktverwachtingen.

4. Define

Vanuit een heldere bestaansreden definiëren we de strategische kaders. Deze verduidelijken in welke gebieden de organisatie actief wil zijn, wat ze daar wil gaan betekenen en binnen welke grenzen autonome aan de slag kunnen gaan.

5. Develop 

Met goedgekeurde organisatorische en financiële steun, helpen we drie tot vijf innovatieve en relevante concepten te ontwikkelen. De oplossingen worden samen met klanten en partners ontwikkeld, getest en continu verbeterd. Dit proces brengt een versnellend leereffect op gang, waarbij het multidisciplinaire team gaat denken als echte ondernemers.

6. Deliver

Samen finaliseren we de nieuwe producten of diensten, en zetten we ze in de markt. Het multidisciplinaire team trekt de eerste operationele fase. Doelen, evaluaties en feedbackloops worden opgezet.

HET RESULTAAT

Innovatie en verandering van binnenuit

Medewerkers die dit traject doorlopen, komen met hernieuwde energie en geïnspireerd terug in de operationele organisatie Vanuit hun talenten en betrokkenheid inspireren ze ook andere collega’s om mee te bouwen aan de verandering en innovatie. Zo transformeren zij de organisatie van binnenuit.

Co-creatie met klanten

Niet alleen zullen jouw klanten één van de belangrijkste klankborden in het ontwikkelproces worden. Ze zullen zich ook betrokken en gewaardeerd voelen. De workshops en events waar nieuwe concepten worden voorgesteld, zijn immers de ideale gelegenheid om de klantrelatie verder te versterken.

Minder praten, meer doen

Een hi-impact solutions traject vertaalt een visie van woorden naar daden. Met concrete en tastbare handvaten, zullen medewerkers zien hoe ze een directe impact kunnen hebben op de vernieuwing van de organisatie. Zo ontstaat er betrokkenheid, gedragenheid en veerkracht rond de organisatie van morgen.

Duidelijk & krachtig business plan 

Elk levensvatbaar concept wordt uitgezet in een concreet businessplan. Dit omvat een gevalideerd business- en operating model, marketingstrategie en return-on-investment plan. Hifluence zorgt ook voor kennisoverdracht en trekt mee aan de kar, tot de innovatiedynamiek niet meer terug te draaien is.

Xerius over Hifluence

Hifluence herkende en erkende de talenten en sterktes die we bij Xerius in huis hebben en zorgde voor de perfecte aanvulling met hun hands-on aanpak. Naast de prima oplevering van onze ambitieuze doelstelling, zorgde hun unieke aanpak ook voor bewustwording en inspiratie naast het project. Sterk!

Inne Tuyteleers
Verantwoordelijke Ondernemingsloket
XERIUS

Hifluence referenties