People & Teams

Het kloppende hart van innovatieve ondernemingen en transformatieprojecten zijn kleine, autonome teams van creatieve doeners die dicht bij de klant staan en binnen heldere structuren vanuit vertrouwen met elkaar samenwerken. 

Creëer meer betrokkenheid en daadkracht met minder managementkosten, door autonome teams van creatieve doeners. 

De uitdaging: Wist u dat meer dan de helft van de medewerkers zich niet betrokken voelt bij de vernieuwing van hun bedrijf? Ruim vijftien percent voelt zich zelfs volledig losgekoppeld, met ziekte en uitval tot gevolg. Kortom, de betrokkenheid daalt, de productiviteit daalt, terwijl managementkosten blijven stijgen.` 

Onze oplossing: In People & Teams trajecten implementeren we aan de hand van verschillende modules – combo van opleidingen, workshops & begeleiding – een nieuw samenwerkingsmodel dat creatieve doeners centraal stelt en inzet op hun talenten en veerkracht. Zo scheppen we een veilig klimaat voor kritische vragen, innovatieve ideeën en betekenisvol werken. Door duidelijke structuren te implementeren, creëren we onderling vertrouwen en zorgen we dat het werk – want daar draait ’t om – gedaan wordt. 

PEOPLE & TEAM MODULES 

1. Module: Team Scan

Met een online survey en intakegesprekken brengen we de mentale veiligheid, betrouwbaarheid, structuur en duidelijkheid, zingeving en impact van medewerkers en het team in kaart. Zo bepalen we de belangrijkste uitdagingen en stellen we het plan van aanpak samen. 

2. Module: Spanningen & Driver Statements

Effectieve teams nodigen elke medewerker uit om zichzelf te zijn. Teamleden hebben het gevoel dat ze fouten kunnen maken, domme vragen kunnen stellen en risico’s kunnen nemen zonder dat het team ze in verlegenheid zal brengen. De behoefte aan verdediging verdwijnt en mensen kunnen zich concentreren op het werk dat ze willen doen. 

3. Module: Purpose, zingeving & impact

Creatieve doeners willen een gevoel van zingeving vinden in hun werk en de resultaten. Ze willen begrijpen hoe het werk van het team bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie. Het doel moet duidelijk zijn en gedeeld worden. Want als je niet weet waar je naartoe gaat, kom je er nooit.

4. Module: Governance

Automie en vrijheid werkt alleen binnen strakke kaders en afspraken. Rollen en beoogde resultaten zijn helder.  Het is duidelijk waar, wanneer, door wie en waarom beslissingen worden genomen. Elk effectief team heeft een set spelregels die niet ter discussie staan en die door iedereen in het team worden geaccepteerd.

5. Module: Vaardigheden 

In een constant veranderende werkomgeving zijn vaardigheden als getting-things-done, design thinking, lean & agile werken een basisvoorwaarde om het werk gedaan te krijgen. Het gaat om de kracht van het opruimen van je geest, het aanscherpen van je focus en het bereiken van meer met eenvoud. 

DOMAINS OF EXCELLENCE

Corporate venturing

Cultuur transformaties

Merger Integrations

Well-being @ work

Training & Development

Technopolis over Hifluence

Technopolis wil haar medewerkers met hun individuele talenten en expertises op een zo effectief mogelijke manier inzetten. Om dit te realiseren heeft Technopolis advies en begeleiding gevraagd van Hifluence. Dankzij de coaching van Hifluence is het team in staat om volledig autonoom te werken en werd elk teamlid gemotiveerd om voor het algemeen belang van Technopolis te werken. We zijn Hifluence heel dankbaar voor het enthousiasme en de passie waarmee ze ons in dit traject hebben begeleid.

Nele Van der Elst
Experience Director
TECHNOPOLIS