Hi-Impact Teams

Het kloppende hart van innovatieve ondernemingen zijn kleine, autonome teams van creatieve doeners die dicht bij de klant staan.

Creëer meer betrokkenheid en daadkracht met minder managementkosten, door autonome teams van creatieve doeners. 

De uitdaging: Wist u dat meer dan de helft van de medewerkers zich niet betrokken voelt bij de vernieuwing van hun bedrijf? Ruim vijftien percent voelt zich zelfs volledig losgekoppeld, met ziekte en uitval tot gevolg. Kortom, de betrokkenheid daalt terwijl managementkosten blijven stijgen.`

Onze oplossing: Met het Hi-impact teams traject implementeren we een nieuw samenwerkingsmodel dat creatieve doeners centraal stelt en inzet op hun talenten en veerkracht. Zo scheppen we een veilig klimaat voor kritische vragen, innovatieve ideeën en betekenisvol werken. Door duidelijke structuren te implementeren, creëren we onderling vertrouwen en zorgen we dat het werk – want daar draait ’t om – gedaan wordt. 

ONZE AANPAK

1. Discover

Met een organisatiescan en intakegesprekken brengen we de mentale veiligheid, betrouwbaarheid, structuur en duidelijkheid, zingeving en impact van medewerkers in kaart. Zo bepalen we de belangrijkste uitdagingen van de organisatie.

2. Define

Door de leiders, doelstellingen en organisatiestructuur met verschillende verantwoordelijkheden te formuleren, verduidelijken we welke rol teamleden spelen en hoe ze hun werk moeten doen om samen succesvol te zijn.

3. Develop

We installeren transparante, zelfsturende processen zodat noch hiërarchie noch meningsverschillen beslissingen kunnen tegenhouden. Met het advies relevante betrokkenen en domeindeskundigen, kan zo elke persoon in het team beslissingen nemen.

4. Deliver

We bouwen de eerste veerkrachtige teams en een blauwdruk op maat van de organisatie, om ook de verandering van andere teams in gang te zetten.

5. Scale

We dragen de nieuwe manier van samenwerken over naar andere teams en departementen in de organisatie.

HET RESULTAAT

Common ground

Bij aanvang creëren we een veilige context, om dieperliggende spanningen en uitdagingen van de organisatie te kunnen benoemen. Zo ontstaat er een gemeenschappelijk realiteitsbegrip en zullen teamleden, los van hun concrete functies, (opnieuw) met elkaar verbinden, vanuit gedeelde passies en doelen.

Duidelijk leiderschap

We maken voor iedereen duidelijk wie een trekkersrol zal opnemen binnen de teams. Van hen maken we experts in het definiëren van autonome kaders, zodat medewerkers autonoom beslissingen kunnen nemen.

Gedragen doelen

We verhelderen de bestaansreden van de organisatie, alsook de kritische doelstellingen die eruit voortvloeien. Zo wordt het voor alle medewerkers duidelijk hoe zij met hun talenten kunnen bijdragen aan het hogere doel.

Duidelijke structuur

Dankzij een duidelijke bestaansreden en kritische doelen, ontstaat een organisatiestructuur die ieders rol en verantwoordelijkheid duidelijk definieert. We installeren deze structuur als een dynamisch gegeven, dat continu verfijnd kan worden vanuit het voortschrijdend inzicht van de medewerkers.

Vaardigheden

Werk laat niet op zich wachten. In dit traject leren medewerkers daarom om zelf hun prioriteiten te stellen en beslissingen te nemen. Zo verhogen we de productiviteit, scheppen we ruimte voor feedback en verbeteren we continu de manier(en) van samenwerken.

Collectieve Inzichten

Alle medewerkers zullen een verdiept inzicht krijgen in wie ze zijn als mens, wat hen drijft en waar hun grootste talenten en bijdragen liggen. De rust, focus en helderheid die daaruit voortvloeit, is het mooiste cadeau dat een mens zichzelf, zijn collega’s en zijn werkgever kan geven.

Technopolis over Hifluence

Technopolis wil haar medewerkers met hun individuele talenten en expertises op een zo effectief mogelijke manier inzetten. Om dit te realiseren heeft Technopolis advies en begeleiding gevraagd van Hifluence. Dankzij de coaching van Hifluence is het team in staat om volledig autonoom te werken en werd elk teamlid gemotiveerd om voor het algemeen belang van Technopolis te werken. We zijn Hifluence heel dankbaar voor het enthousiasme en de passie waarmee ze ons in dit traject hebben begeleid.

Nele Van der Elst
Experience Director
TECHNOPOLIS

Hifluence referenties