Ondertussen weet je al wat Hifluence zoal onderneemt om de grootste problemen op de werkvloer constructief en blijvend aan te pakken. Vandaag hebben we het over gebrek aan effectiviteit en productiviteit binnen jouw team en vertellen we je hoe wij dit oplossen.

 

Effectief of efficiënt werken?

Liefst beide, natuurlijk! Maar vandaag hebben wij het concreet over effectief werken. We leggen kort uit wat het verschil is: 

 • Wanneer je efficiënt werkt, dan werk je doelmatig. Met andere woorden: je wil je doel bereiken met gebruik van zo weinig mogelijk middelen, je wil je taak uitvoeren op de meest praktische manier.
 • Werk je effectief, dan werk je doeltreffend. Dit gaat niet echt over hoe het doel bereikt wordt, maar eerder over het effectief realiseren van het gewenste doel. Met andere woorden: het specifiek en gericht uitvoeren van een taak die jou dichter bij je doel brengt. 

Vaak zit de nuance in het geïmpliceerde ‘belang’: bij efficiënt werken wordt er niet zozeer rekening gehouden met het einddoel of het belang van de taak (hoe staat deze in verhouding tegenover mijn einddoel?). De taak moet gewoon goed én snel uitgevoerd worden. Bij effectief werken wordt er altijd teruggekoppeld naar het einddoel – en op basis hiervan regelmatig bijgestuurd en herberekend. 

Voorbeeld: een deur tot deur verkoper die super efficiënt te werk gaat, goed is in wat hij doet, is niet per se effectief: online zou hij wellicht meer mensen bereiken en meer verkopen. 

Hoe meten wij effectiviteit?

STAP 1: We bekijken de resultaten van het team tegenover de vooropgestelde doelstellingen.

→ De learning hieruit: de kwantitatieve metingen leverden concrete teammetrics op, maar we merkten op dat het ontbrak aan situationele overwegingen. 

STAP 2: We vragen een evaluatie van het team door de teamleider.

STAP3: We vragen een evaluatie door een teamlid van het team.

De learning hieruit: de kwalitatieve evaluaties hielpen ons om een genuanceerde kijk op resultaat én cultuur te krijgen, maar hadden een inherente subjectiviteit.

Daarom besloten we om altijd deze drie maatregelen in combinatie toe te passen. Het resultaat van de drie stappen bij elkaar, gaf ons een uitgebreide en volledige definitie van de huidige team effectiviteit. 

Vijf manieren om effectiviteit en productiviteit te stimuleren

Het onderzoek dat Google voerde, toont aan dat het niet zozeer draait om wie er allemaal in een team zit. Waar het wél om gaat? Over de manier waarop er binnen een team en tussen verschillende teams wordt samengewerkt. 

Deze manier tot samenwerken kan je verbeteren door rekening te houden met de volgende vijf zaken. In volgorde van belangrijkheid:

Psychologische veiligheid

Wanneer we praten over psychologische veiligheid, verwijzen we naar het individuele gevoel als gevolg van het nemen van een beslissing of risico. Voel je je psychologisch veilig binnen je team? Dan durf je risico’s nemen zonder angst om gezien te worden als onwetend, incompetent, negatief of storend. 

Voel je je psychologisch veilig? Dan ben je er zeker van dat niemand uit het team je in verlegenheid zal brengen of zal straffen voor het toegeven van een fout, het stellen van een vraag of het aanbrengen van een nieuw idee. 

Betrouwbaarheid

Wanneer je hecht en intens samen moet werken, zijn er weinig dingen zo cruciaal als vertrouwen geven én krijgen. Binnen elk team moet er dus een algemeen gevoel van betrouwbaarheid heersten. Je wil dat elk teamlid zegt wat hij/zij doet – en doet wat hij/zij zegt.

Enkel in betrouwbare teams (waar je op kan vertrouwen én waar jij vertrouwd wordt), kan elke collega op betrouwbare wijze en op tijd kwalitatief werk afleveren. Logisch; wanneer mensen het gevoel hebben dat ze vertrouwd worden, zullen ze meer ownership durven én willen opnemen. En dit leidt dan weer tot het minder ontlopen van verantwoordelijkheden. 

Vertrouwen is moeilijk om te krijgen, behouden én vooral terug te winnen. Gelukkig kan Hifluence je hierin bijstaan. 

Structuur en duidelijkheid

Twee zaken die absoluut onmisbaar zijn in in elke organisatie. Je wil weten wat en wanneer je iets moet doen, en je wil weten waarom je het doet. Met andere woorden: je wil dat iedereen helder inzicht heeft betreffende het reilen en zeilen van het team. Dat gaan bijvoorbeeld over inzicht in:

 • De interne verwachtingen van het team;
 • Het proces om deze verwachtingen in te lossen;
 • De gevolgen van de geleverde prestaties.

Slechts wanneer je hier heldere en gefundeerde antwoorden op kan geven, zal de doeltreffendheid van het team stijgen. Daarom is het belangrijk om goed afgebakende doelstellingen vast te stellen. Je kan kiezen voor doelstellingen op korte of lange termijn – en ze kunnen op individueel of groepsniveau vastgesteld worden. Dat kies je zelf, zolang ze maar voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Ze zijn specifiek
 • Ze zijn uitdagend
 • Ze zijn haalbaar
 • Ze worden altijd duidelijk gecommuniceerd

Zingeving

Iedereen wil ‘iets’ betekenen in zijn of haar leven – of dat nu privé of op de werkvloer is. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat elke collega een gevoel van zinvolheid ervaart: zowel in hun werk zelf als betreffende de output ervan. Enkel wanneer dit het geval is, zal de effectiviteit van het team verhogen.

Let er wel op dat je die zingeving niet gaat opleggen vanuit je eigen standpunt en mening. Dit is tenslotte altijd persoonlijk en zal daarom verschillen van persoon tot persoon. Zo kan deze betekenis, bijvoorbeeld, afhangen van zaken zoals (maar niet uitsluitend):

 • Bijdragen aan een hoger doel
 • Financiële zekerheid
 • Het ondersteunen van het gezin
 • Helpen van het team/bedrijf
 • Persoonlijke ontwikkeling.

Impact

Net zoals we allemaal iets willen betekenen, willen we allemaal ook graag impact maken. We willen een spoor van onszelf achterlaten op deze wereld, het gevoel hebben dat ons korte bestaan toch een soort van invloed gehad heeft. Dat is niet anders op de werkvloer. 

De resultaten van eigen werk én het subjectieve oordeel dat jouw werk een verschil maakt, is dus ook bijzonder belangrijk voor teams. Wanneer je ziet en gelooft dat jouw werk bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie, zal je een sterk gevoel van impact ervaren. Bovendien slaagt impact ook op het feit dat als je een pijn voelt in je werk, zoals een proces dat stroef verloopt, dat je zélf de impact kan uitoefenen om dit op te lossen. 

Dit zorgt dan weer voor meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid – en op iets langere termijn zelfs voor een verhoogde productiviteit. 

Klaar om jouw team(s) te laten groeien?

Goed idee. Hifluence creëert een context waarbinnen:

 • Medewerkers en teams zelf de verandering en innovatie drijven.
 • Of: de medewerkers zelf centraal staan in de verandering/innovatie van hun eigen bedrijf

Due to the covid 19 measures all our live events are cancelled

Next event will be in Ghent. Keep you posted!