De voorbije week heb ik een aantal interessante discussies gehad over de toekomst van enterprise architectuur. Wat betekent enterprise architectuur voor het bedrijf van de toekomst? En hoe verschilt een moderne aanpak voor enterprise architectuur van de klassieke aanpak? Deze discussies inspireerden mij voor het schrijven van deze blog.

Bouwen aan de bedrijven van de toekomst

Vooraleer in het onderwerp van enterprise architectuur zelf in te duiken, is het misschien goed om te starten vanuit onze visie op de bedrijven van de toekomst.

Bij Hifluence geloven we dat de bedrijven van de toekomst zich manifesteren als ecosystemen die organisatie, mens, technologie, maatschappij en natuur op een duurzame manier verbinden en waarde creëren voor zichzelf en het groter geheel.

Om zich klaar te maken voor de toekomst ben ik ervan overtuigd dat bedrijven hun structuren moeten aanpassen om op een verbindende manier waarde te creëren voor alle partijen in het ecosysteem: klanten, medewerkers, partners en de maatschappij in zijn geheel.

De moderne enterprise architect

En juist daar ligt de grote toegevoegde waarde van een moderne enterprise architect.

Een moderne enterprise architect transformeert bedrijfsstructuren voor betere waardecreatie.

Een moderne enterprise architect gaat op zoek naar bottlenecks in processen, IT systemen, organisatiestructuren en management practices. Hoe deze vandaag waardecreatie belemmeren, en hoe ze aangepast kunnen worden om de werking van de organisatie te verbeteren. Om uiteindelijk meer waarde te creëren voor de klant. En daarbij is hij of zij ook bereid om zichzelf en zijn aanpak grondig in vraag te stellen.

Naar een holistische aanpak voor enterprise architectuur

Als jullie even meegaan in deze holistische manier van denken over enterprise architectuur, dan heeft dit een aantal fundamentele consequenties voor de manier waarop we enterprise architectuur aanpakken in de bedrijven van de toekomst.

  •  Allereerst betekent dit dat enterprise architectuur geen zaak meer is van IT alleen. Terwijl enterprise architectuur zich in vele organisaties nog steeds in het IT departement situeert.
  • Daarnaast betekent dit ook dat de klassieke frameworks voor enterprise architectuur dikwijls ‘the point’ missen omdat ze uitgaan van een scheiding tussen business en IT. Kijk maar naar de lagen, de concepten, de technieken en de tools die ze gebruiken. En de business & IT alignment modellen die ze daar dan nog eens bovenop zetten.
  • Maar het betekent voor mij ook dat je enterprise architectuur niet kan isoleren in een ivoren toren departement, van waaruit een aantal gurus bepalen hoe die ‘ideale’ enterprise structuren er dan uit moeten zien. De huidige business context van bedrijven is zodanig complex en dynamisch geworden dat we naar een model moeten evolueren waarbij iedereen de rol van enterprise architect kan opnemen.

Iedereen kan initiatief nemen om – vanuit zijn context, zijn talenten en zijn purpose – de structuren van zijn bedrijf aan te passen voor betere waardecreatie.

Uw bedrijf inrichten vanuit waardecreatie

Als ik dit zo vertel, dan zie ik toch dikwijls wat wenkbrauwen gefrons in mijn publiek. Hoe zorg je er dan voor dat je uw bedrijf niet in chaos stort? Elk bedrijf heeft toch duidelijke structuren nodig? Is er dan helemaal geen governance meer nodig? En hebben we dan helemaal geen IT experten meer nodig?
Allemaal terechte opmerkingen. Maar daar gaat het mij niet om. Natuurlijk heb je als organisatie duidelijke structuren nodig om te kunnen samenwerken. Natuurlijk heb je overkoepelend governance nodig om uw shared services op een efficiënte manier in te vullen. En natuurlijk heb je IT experten nodig om uw organisatie digitaal verder uit te bouwen. Al deze dingen blijven heel noodzakelijk.

Maar als je uw bedrijf inricht vanuit waardecreatie, dan gaan een aantal dingen er wel fundamenteel anders uitzien.

  • Als je uw organisatiestructuur durft aan te passen aan de manier waarop uw organisatie waarde creëert in de markt, dan ga je multidisciplinaire teams samenbrengen die wendbaar kunnen inspelen op de noden van de klant. Op een natuurlijke manier, als een levend systeem. Door samen te werken over de grenzen van de silo’s heen.
  • Als je flexibel en snel wil inspelen op de evoluties in de markt, dan ga je verantwoordelijkheden decentraliseren naar de teams die opereren dicht bij de markt. Dan zorg je ervoor dat beslissingen autonomer kunnen genomen worden door ‘sense en respond’ vanuit de markt. Dan richt je jouw advies- en governance processen vanuit externe waardecreatie in. Dan heb je de moed om de traditionele management aanpak van standaardiseren, controleren en beperken los te laten.
  • Als je vertrekt vanuit de noden van de klant, dan ga je uw aanpak om producten en diensten te ontwikkelen op een agile manier inrichten. Dan ga je de traditionele, lineaire value chain omvormen tot een dynamisch netwerk van value flows, in co-creatie met klanten en partners. Door te exploreren, te experimenteren, te meten en continu bij te leren van een ontluikende toekomst.
  • Als je technologie wil gaan inzetten om meer business value te creëren, dan ga je uw IT applicaties integreren in een digitaal platform. Om klanten, medewerkers en partners op een digitale manier met mekaar te verbinden. Door te vertrekken vanuit de customer journey en de customer noden, en door van daaruit outside-in je IT architectuur te ontwerpen.
  • Als je het potentieel van uw mensen echt wil inzetten om op een innovatieve manier waarde te creëren voor uw klanten, dan ga je uw HR aanpak vormgeven vanuit de kracht van mensen. Dan ga je een context creëren gebaseerd op vertrouwen, autonomie, vooruitgang, zingeving en persoonlijke ontwikkeling.

Iedereen enterprise architect

Wat een opportuniteit voor elk van ons, om mee te bouwen aan de bedrijven van de toekomst.

Laten we onze competenties en creativiteit samenbrengen, onze manieren van denken en doen vernieuwen, en onze organisaties transformeren voor waardecreatie in de digitale wereld. Iedereen enterprise architect!

Als je zin hebt om eens te brainstormen wat dit voor jou en jouw organisatie kan betekenen, neem gerust contact met me op. En we gaan samen een kopje koffie drinken.

Johan Merckx, Enterprise Architect for Value Creation & Hifluence Ambassador
#hetbedrijfvandetoekomst #makevaluecreationgreatagain #enjoythejourneyoftransformation www.hifluence.eu
mijn boek “value creation for the digital world” op www.johanmerckx.be