Interventions

Wat doet Hifluence? Welke problemen pakken we aan? 

What problems do we tackle?

PROBLEM 1: Your employees do not feel involved

Human capital, that is what it is sometimes called.
Research into the evolutionary and innovative power of companies showed that the greatest challenge for companies lies in getting and keeping employees engaged and involved.

%

Does not feel involved

%

Is disconnected from the organization

%

Needs guidance

%

Risks a burn-out

PROBLEM 2:  your organization is bogged down in bureaucracy

We all strive for productivity and control in our professional lives. And that’s very normal! This aspiration brought a lot of prosperity in the last century. Every day again, we notice we are pushing ourselves to our limits. In recent years, this has resulted – unfortunately – into heavy organizational bureaucracy, placing an ever-increasing burden on human performance and belonging.

For example, in a global study by CB Insights, 677 corporate executives indicated there are four main causes that are slowing down change and create a lack of innovation:

 

%

Unclear strategy

%

Slow decision processes

%

Silo structures<br />

%

Lack of ownership

What can Hifluence do for your company?

Hifluence specializes in designing a flexible, learning organizational context that is capable of constant regeneration and in which employees themselves drive innovation through interconnected self-organizing systems and techniques

The 7 Practices of Hifluence

 • 1# We break-up one huge onerous company into flexible, entrepreneurial and modular units
 • #2 We transform employees into owners
 • #3 We transform unclear expectations into clear and ambitious goals
 • #4 We move from internal monopolies to internal suppliers
 • #5 We opt for voluntary collaboration rather than top-down coordination
 • #6 We break down tight-set boundaries and strive for open innovation
 • #7 We overcome resistance to innovation and opt for large-scale entrepreneurship

#1 We break-up one huge onerous company into flexible, entrepreneurial and modular units

Whysilos, entities and monocultures make a company vulnerable to disruptive competitors and stand in the way of new opportunities.

How: We create small modular units that are smoothly replacing the traditional company structures as we know them. There are three types of teams:

 • Transforming teamsA market-oriented team, focused on innovation within their existing business model.
 • Incubating teams: completely new teams that focus on new opportunities
 • Supporting teams: delivering products and services internally, working in support of the above teams

Result: highly diverse and coherent teams of up to 15 people. They make their own decisions and operate within a framework set by non-negotiable rules.

 

#2 We transformeren medewerkers in eigenaars

Waarom: Onderzoek bewees het al: winstdeling of autonomie op zich heeft geen invloed op de omzet van het bedrijf. Maar kies je voor de combinatie van de twee? Dan ligt de betrokkenheid maar liefst 50% hoger.

Hoe: We implementeren heldere structuren en overlegprocessen. Deze stimuleren daadkracht, verhogen transparante en verminderen behoefte aan controle. Bovendien leggen we de vrijheden van de zelfcorrigerende teams formeel vast in drie rechten. 

 1. Strategie: het recht om opportuniteiten te bepalen, prioriteiten te stellen en interne én externe partnerships aan te gaan.
 2. Mensen: het recht om beslissingen te nemen over het aannemen van collega’s, personen en rollen op elkaar af te stemmen en werkrelaties te definiëren. 
 3. Verdeling: het recht om over lonen te beslissen en bonussen uit te delen.

Resultaat: We bekomen een nieuwe en veilige context waarin we wrijving benoemen – en deze omzetten in verbeteringen voor het volledige team. Zo al echte daadkracht en verandering plaatsvinden en zullen innovatieve ideeën bedacht én getest worden.

 

#3 We transformeren onduidelijke verwachtingen tot heldere en ambitieuze doelen

Waarom: Doelstellingen worden vaak bepaald op basis van ervaringen uit het verleden. Dit verandert pas wanneer er iets grondig misloopt. Een gebrek aan ondersteuning voor gedurfd denken én doen, heeft negatieve gevolgen voor het volledige bedrijf.

Hoe: Wij leggen ambitieuze doelstellingen voor groei en transformatie op tafel, en zorgen ervoor dat élk team hierdoor gedreven wordt. Dat doen we zo:

 • We laten de teams een ‘droom-belofte-waarde’-verklaring schrijven. Dit bevat zaken zoals (onder andere) de mate van betrokkenheid van gebruikers, de mate van unieke klantwaarde en de gegenereerde winst.
 • We stellen doelstellingen vast op basis van marktstatistieken. Zo stimuleren we teams om vier tot tien keer sneller te groeien dan het marktgemiddelde.
 • Naast verkoop van producten en diensten, leggen we een geheel nieuwe focus op de opbouw van een ecosysteem. 

Resultaat: Elke medewerker heeft helder zicht op doelstellingen – en op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid om deze te helpen verwezenlijken.

 

#4 We gaan van interne monopolies naar interne leveranciers

Waarom: In de meeste organisaties, werken heel wat werknemers in interne monopolies (HR, ICT, …). Hoe onbekwaam ze ook zijn, ze kunnen niet geëvalueerd worden door de teams die ze bedienen. 

Hoe: We laten iedereen vrij om al dan niet diensten van andere teams/externe leveranciers te kopen. We stellen vooraf gedefinieerde en niet-onderhandelbare regels op betreffende margeverdeling en minimale prestatienormen in samenwerking met interne leveranciers. Dit vermindert wrijving tijdens de onderhandelingen.

Resultaat: Deze aanpak zorgt voor ontmoediging van middelmatigheid, vereniging rond het gemeenschappelijke doel van geweldige klantenervaringen én het maximaliseren van flexibiliteit.

 

#5 We kiezen voor vrijwillige samenwerkingen, in plaats van top-down coördinatie

Waarom: Vaak worden grote investeringen zelden gesynchroniseerd. Hierdoor ontstaan nog meer managementlagen, mandaten én functies. Wat op zijn beurt dan weer zorgt voor logheid, vertraging en angst voor vernieuwing.

Hoe: We zetten alle clusters open voor alle teams. Teams kunnen zich inschrijven waar ze dat wensen: teams in een vergelijkbare sector – of gericht op het uitspitten van nieuwe mogelijkheden. 

Resultaat: Kennis, investeringen en opportuniteiten worden gedeeld en samen aangepakt. Wat op zijn beurt dan weer teamspirit, eigenwaarde én betrokkenheid stimuleert.

#6 We breken strakke grenzen open – en streven naar open innovatie

Waarom: Vaak heerst er geheimhouding en terughoudendheid om externen te betrekken wat strategische zaken betreft. Dit gesloten systeem zorgt voor een uitblussen van fut en een uitdoven van innovatie. 

Hoe: We vertellen je alles over waarom je organisatie geen opzichzelfstaande entiteit is, maar een hub in een groter netwerk. We hebben het over crowdsourcing en andere manieren om prototypes te laten valideren door gebruikers – voor er stevige budgetten in te investeren.

Resultaat: Jouw netwerk van externe experts zal het bedrijf helpen om uitdagingen en pijnpunten aan te pakken. Op deze manier worden problemen sneller op tafel gelegd – en wordt feedback sneller gegeven en opgenomen.

#7 We verhelpen weerstand tegen innovatie en kiezen voor grootschalig ondernemerschap

Waarom: Onze bedrijven zijn over het algemeen bijzonder conservatief. Niet ‘durven’ zorgt voor heel wat gemiste opportuniteiten – en een stagnering van groei. 

Hoe: We vormen organisaties om tot een groot ecosysteem van modulaire start-ups. We stimuleren interne innovatie op drie verschillende manieren. 

 • Een intrapreneur zet een idee online en vraagt anderen om mee te werken aan de invulling van het businessplan. 
 • Een volledige cluster nodigt interne teams en buitenstaanders uit om onontgonnen potentieel te benutten.
 • Een kandidaat-ondernemer presenteert zijn/haar idee op bedrijfsevents die lokale vernieuwers verbinden met clusterleiders en interne teams. 

Resultaat: Deze teams hebben nu een stevige basis wat ondernemerschap betreft. Vervolgens kunnen ze genieten van de hefboom van het bedrijf, door contracten af te sluiten met ondersteunende teams rond ontwikkeling, sales en administratieve ondersteuning.

Going on a journey with Hifluence to creating your own “people-first” organization

Hifluence inspires and guides organisations in creating a context in which their own employees really take centre stage. We do this by means of decisive consultancy projects, practical training courses and insightful team scans. Would you like to get to know us in an accessible way? Then book an inspiring and tasty lunch & learn.

We are a registered service provider for KMO-portefeuille