Als je de technologische vooruitgang van de afgelopen decennia bekijkt, zou je haast vergeten dat de mens nog een aap is geweest. Wat ooit science fiction leek, is vandaag science fact. Die snelheid en impact van technologische ontwikkelingen is niet alleen confronterend, maar eisen ook een nieuwe zingeving en (werk)ethiek. In een wereld waarin god ‘dood en vergeten’ lijkt te zijn en de politiek in een standstill verkeert, zijn het de bedrijven die mensen moeten inspireren, laten ontplooien en in hun kracht moeten zetten.

De technologische vooruitgang van de afgelopen decennia is amper bij te houden. Op enkele tientallen jaren tijd hebben tal van technologische evoluties gezorgd voor disruptieve en onomkeerbare veranderingen in onze steden, onze relaties en de manier waarop we werken en onze vrije tijd besteden. En die technologische vooruitgang is nergens zo confronterend als op onze werkplek. In een snel veranderende en competitieve context, lijkt continu de vraag te weerklinken hoe nieuwe technologieën ervoor kunnen zorgen om nog efficiënter te werken, nieuwe producten te ontwikkelen of meer winst te maken.

Technologie doet ons afvragen wat we willen betekenen in de oogwenk van een mensenleven.

Maar snelle technologische veranderingen, hebben ook een keerzijde. Onder druk van belangrijke maatschappelijke problemen zoals overbevolking en klimaatproblematiek, rijzen in het Westen steeds meer vragen over de ethiek van ons samenlevingsmodel. Draait alles wel om meer winst? Willen we als mens niet meer betekenen dan een omzetcijfer? Welke impact willen we maken, in de oogwenk van een mensenleven? De technologische evolutie van onze leefwereld, maakt op haar beurt plaats voor een ware revolutie in onze manier van zingeving.

Met de bedrijfsleider op bedevaart

In tijden van kunstmatige intelligentie, biologische modificaties en nanotechnologie, hebben wij als mens een grote verantwoordelijkheid om alle vormen van ‘leven’ op een respectvolle manier tot leven te brengen. Dat mensen die op zoek zijn naar zingeving vandaag dus niet meer de traditionele paden bewandelen, klinkt vanzelfsprekend. Maar welke paden bewandelen ze dan wel?

De gemiddelde mens spendeert dagelijks minimaal een 8-tal uren op zijn of haar werk. We zijn er nooit zo verbonden mee geweest als vandaag. In de meerderheid van de bedrijven hebben digitalisatie, automatisatie en ander technologisch vernuft het belang van spierkracht en handenarbeid op de achtergrond geduwd. Dit maakte plaats voor mentale uitdaging, de drang naar maatschappelijke impact en diepgeworteld engagement. We gaan niet meer werken, we zijn ons werk.

In tijden van hoge technologie, wordt de mens zelf een soort god die nieuw leven schept. Maar als we zelf voor god spelen, wie zal dan voor de zingeving zorgen? Wij dragen een grote verantwoordelijkheid om alle vormen van ‘leven’ op een respectvolle manier tot leven te brengen.

Het lijkt er dan ook op dat de technologische revolutie van de afgelopen decennia van de werkplek een nieuw bedevaartsoord heeft gemaakt, waar een nieuwe mens- en maatschappijvisie tot stand kan komen. Managers worden mentoren, die niet langer enkel de lakens uitdelen maar ook mensen begeleiden in de ontwikkeling van hun identiteit binnen, maar zeker ook buiten de grenzen van het werk.

Microkosmos voor een nieuwe wereld

De vraag hoe we bedrijven van de toekomst gaan organiseren, is dus niet enkel relevant om tot efficiënte en waardevolle bedrijfsresultaten te komen, maar ook om de maatschappij van morgen mee vorm te geven.

Bij Hifluence geloven we dat de de maatschappij van morgen een symbiose is tussen mens en technologie. Onze naam Hifluence weerspiegelt meteen de fundamenten van onze visie. De eerste letter H symboliseert deze symbiose, als een brug tussen het linkerbeen van maatschappelijke en professionele expertise, en het rechterbeen van technologie.

De letter i staat dan weer voor het drieluik innovatie, intimiteit en intuïtie. De organisatie en de maatschappij van de toekomst aanvaardt verandering en wordt er zelfs door gedreven. Het wordt niet gevoed door oppervlakkige chitchat, maar wel door diepgewortelde connecties. Die intimiteit moet mensen het vertrouwen geven om zichzelf continu in vraag te stellen, en zorgt samen met een sterk buikgevoel voor een continue, waardevolle ontwikkeling als persoon – en als systeem.

We beïnvloeden de revolutie niet van buitenaf, maar wel van binnenuit.

Met fluence benoemen we de vloeiende energie die vrijkomt wanneer echte doeners hun talenten loslaten op een gedeelde purpose. Deze energie is divers en zelfsturend. Ze komt enkel vrij wanneer talenten uit verschillende hoeken komen (cultuur, religie, karakter, vaardigheden, …) en wordt niet vormgegeven van bovenaf, maar van binnenuit.

Als organisatie, willen we bij Hifluence een nieuwe micro-kosmos creëren, waarbij onze mensen een liefdevolle visie op mens en maatschappij ontwikkelen en deze gaan uitdragen naar anderen. Door middel van consultancy planten we deze zaadjes in zoveel mogelijk andere organisaties, en inspireren we zoveel mogelijk mensen. Zo beïnvloeden wij de revolutie niet van buitenaf, maar wel van binnenuit.

Wil je onze werkwijze en ons team op een laagdrempelige en smakelijke manier leren kennen?

Boek dan jouw eigen inspirende én lekkere Lunch & Learn