Luisteren naar de purpose van de organisatie.

Wat heeft het leven voor met een groep mensen die elkaar hebben aangetrokken? Wat hebben zij bij te dragen aan de wereld? Het benoemen en uitkristaliseren van een gedeelde purpose is een van de belangrijkste en moeilijkste processen die er zijn. We trachten immers in woorden een diep onderbewust gevoel terug te brengen tot iets dat het verstand kan begrijpen, en dat is niet veel.

De purpose is de uitdrukking van het bestaansrecht van de groep mensen. Volgens ons wordt een purpose nooit uitgevonden. De purpose is er al omwille van het simpele feit dat je als groep bestaat en daarom het leven iets met jullie voor heeft. Vanuit dat simpele feit en de individuele talenten van de mensen in het team ontwikkelt zich een bestaansreden. Het gaat daarbij om de diepste intentie van de groep waarmee andere mensen met zullen gaan resoneren.

Purpose: fluffy shit of businesskritisch?

De eerste reden van belang van een duidelijke purpose die kent iedereen: De purpose is de benzine die de mensen voedt die voor het bedrijf werken. De purpose is wat de mensen aan het werk houdt voor het bedrijf. Het verbindt en inspireert.

Maar er is ook nog een tweede belangrijke reden die veel operationeler en praktischer is: namelijk de purpose in een bewuste teal organisatie dient als dé benchmark waarop alle beslissingen worden gekalibreerd. Een duidelijk gedeelde purpose is het verschil tussen 3 maanden over een beslissing doen of een beslissing nemen op 5 minuten of zelfs met één oogcontact. En als er één ziekte is die organisaties vandaag verlamd dan is het traagheid in beslissingen. In sommige gevallen wordt er zelfs niets meer beslist. In de meeste gevallen wordt er beslist vanuit de emoties van die moment.

Een duidelijke purpose is een heel belangrijk onderdeel van de oplossing voor deze ziekte. En een duidelijke purpose is ook het essentiële fundament om naar een zelfsturende organisatie te gaan. Het is het kompas waar iedereen binnen een context waarin medewerkers binnen de rollen die ze hebben zoveel mogelijk zelf beslissen op afstemt. En het creëert dus gemoedsrust in de groep, het laat toe om de controle los te laten, omdat je weet dat iedereen zijn of haar beslissingen op datgene afstemt wat jullie samen wensen te bereiken.

HET PROCES VAN HIFLUENCE

Binnen Hifluence is dat een proces van meer dan een jaar geweest. We deden workshops. Er was een online debatproject in Asana. Op elk intern event kwam het aanbod. Telkens wanneer je denkt dat je er bent, maar de realiteit het tegendeel toont, begon het soms echt vermoeiend aan te voelen. Ik begon mezelf ook met het resultaat te identificeren. Wanneer sommige mensen hun gevoel dus deelden omtrent de purpose begon ik dat als persoonlijke kritiek te nemen. Vandaag kan ik zien dat het mijn ego was dat die purpose wilde opleggen aan de organisatie in plaats van te blijven luisteren naar wat het leven vraagt van de groep mensen die Hifluence vorm geven. En dan valt net het juiste puzzelstukje. Het kan een klant zijn die iets zegt, het kan een woord zijn dat je toevoegt, en boem, op slag verbinding van de hele organisatie met die ene purpose. Een onwaarschijnlijk mooi gevoel dat in deze communicatie mooi wordt samengevat:

Lees, voel en verbind jezelf met de purpose van Hifluence:

Hifluence is een bewust organisme
dat authentieke organisaties van de toekomst bouwt
via inspirerende consultancy en digitaal maatwerk dat wij met passie creëren.
Toelichting keywords:
 • Wij zijn bewust (Wie zijn we?)
  • Hifluencers hebben het vermogen om te kunnen ervaren of waarnemen, oftewel wij beleven en beseffen ten volle onszelf en onze omgeving. We hebben inzicht en interesse in (zelf)reflectie op indrukken uit de buitenwereld, bijvoorbeeld van mensen, voorwerpen of licht, en uit de binnenwereld, bijvoorbeeld van emoties, gedachten of behoeften.
 • Wij zijn een organisme (Wie zijn we?)
  • Hifluence is een levend wezen met een eigen metabolisme d.w.z. wij hebben onze eigen processen en onze eigen chemie die we als een groep unieke, levende wezens in- en uitademen.
 • organisaties (Waarom doen we het?)
  • wij maken geen onderscheid tussen kleine of grote, commerciële of non-profit organisaties. Diep vanbinnen willen wij iedereen helpen die geholpen kan worden.
 • helpen authentiek worden:  (Waarom doen we het?)
  • de grootste bijdrage/impact die Hifluence heeft op zijn medewerkers EN zijn klanten is dat Hifluence hen helpt echt, onvervalst, oorspronkelijk, origineel en waarachtig te durven zijn. Dit vertaalt zich naar alles wat mensen en organisaties doen gaande van de wijze waarop ze communiceren tem de producten en diensten die worden aangeboden. Hoe authentieker beslissingen zijn, hoe groter de bijdrage aan het grotere geheel!
 • Inspirerende consultancy: (Wat doen we en hoe maken wij het onderscheid?)
  • al onze diensten (van teal workshops tot data science consultancy) zijn super inspirerend omdat WIJ inspirerend zijn. Ook al werken wij op een klein project, het kost ons nagenoeg geen moeite om van daaruit een ganse organisatie te inspireren.
 • digitaal maatwerk met passie: (Wat doen we en hoe maken wij het onderscheid?)
  • Het is de passie voor digitaal en de passie om oplossingen op maat van de uitdagingen te creëren die ons de energie geven om steeds die extra mile te doen en om alles constant in vraag te stellen teneinde de best mogelijke oplossing op te leveren.
 • Creëren:(Wat doen we en hoe maken wij het onderscheid?)
  • Wij maken of ontwikkelen geen applicaties, maar laten oplossingen ontstaan vanuit onze inspiratie, expertise en passie. We are the creators!

L.o.V.e

Nick