Waarom Hifluence?

Wat doet Hifluence? Welke problemen pakken we aan? 

Onze huidige samenleving dwingt ons als nooit tevoren om alles in vraag te stellen.
We bevinden ons in een wervelwind van verandering en moesten onze planeet nog nooit eerder met zoveel soortgenoten delen.
En dat vraagt om een herevaluatie. Van… alles. 
Hifluence zoekt kracht in verandering, vindt de uitdaging in moeilijke vragen én haalt hier bovendien een vloedgolf aan energie uit. Waarom elke Hifluencer goedgezind zijn of haar bed uitkomt ‘s morgens?
Wij vertellen het jou met veel liefde

 

Een razendsnelle evolutie

We streven allemaal naar productiviteit en controle in ons professioneel leven. En da’s heel normaal! Dit streven bracht in de vorige eeuw veel welvaart, maar we merken vandaag steeds meer op dat we tegen grenzen lopen. De laatste jaren evolueerde dit namelijk – en jammer genoeg – naar zware bureaucratie, wat een zware belasting op prestatie en gevoel met zich meebrengt.

Zo geven 677 corporate executives in een globaal onderzoek van CB Insights aan dat er vier grote oorzaken zijn van traagheid in verandering en gebrek aan innovatie:

  • Onduidelijke strategie
  • Trage beslissingsprocessen
  • Silo-structuren
  • Gebrek aan Ownership

 

Verbinding creëren

De unieke kracht van de mensheid gedurende onze volledige evolutie? Dat is ons talent om groepen mensen te verbinden rond een gemeenschappelijk verhaal. Met andere woorden: het opzetten van organisaties. 

Wij vergelijken een organisatie graag met een ‘interface’: deze verbindt onze interne omgeving (overtuigingen, cultuur, gedrag, structuur en processen) naadloos met onze externe omgeving (klanten, partners, technologie, de wereld). Zolang de interne omgeving geschikt is voor de externe omgeving, en omgekeerd, zal de organisatie zijn doel dienen.

 

Blijf up-to-date, behoud je connectie

Vandaag kijken we naar organisaties met een 10.000 jaar oude blik. Deze blik zit boordevol uniek en onmisbaar inzicht op hoe onze externe wereld constant evolueert en hoe wij onze interne omgeving daarop moeten aanpassen. Maar de laatste belangrijke doorbraak? Dat was de Industriële Revolutie. Met andere woorden: een ouderwetse, niet up-to-date visie op de wereld.

En dat is een uitdaging die speelt in elke organisatie: de externe omgeving blijft fundamenteel én voortdurend veranderen. De interne omgeving is gedateerd en kan niet meer volgen. Het resultaat: je verliest connectie, creëert kortsluiting – en steeds minder bedrijven slagen erin hun doel te realiseren.

 

Herstel de connectie tussen intern en extern

We zitten dus met een belangrijke en nijpende uitdaging: de interne omgeving van onze organisaties aanpassen aan onze constant én exponentieel veranderende externe omgeving.

De hamvraag: wat voor organisatie heeft die nieuwe wereld nodig én welke rol in ons leven
zullen (moeten?) zij spelen?

Oud versus nieuw: we moeten een keuze maken. Snel.

We bevinden ons in een verdeelde wereld. Enerzijds leven er nog grote en oude conflicten, zowel religieus als politiek gedreven. Anderzijds streven we binnen het kader van ondernemerschap van de moderne 21ste eeuw naar vrede en tolerantie.

Deze verdeling brengt ons aan de vooravond van grote veranderingen. De keuze die we nu moeten maken, bevindt zich zowel op individueel niveau als op dat van de samenleving. Hoe dan ook, zijn de huidige technologische ontwikkelingen zo snel en ingrijpend, dat we op alle niveaus nood hebben aan een duidelijke visie die ons richting geeft.

 

Van Kerk en staat – naar organisaties en verbinding

Wij zijn er rotsvast van overtuigd dat deze duidelijke visie ditmaal niet, zoals in het verleden, van religieuze leiders, politici of ideologieën zal komen. Niet zo heel verbazingwekkend: in onze westerse maatschappij zijn religieuze instituten al jarenlang geen doorslaggevende bepalers meer van waarden, overtuigingen, cultuur en systemen. Maar, sterker nog: we merken eveneens op dat ook de relevante van – en het geloof in – de politiek daalt.

Het resultaat: er ontstaat een maatschappelijk vacuüm. En bedrijven kunnen dit invullen.

In het verleden werden organisaties gevormd naar het wereldbeeld van Kerk en politiek. Morgen zal dat steeds meer vanuit het wereldbeeld van ondernemers zijn. Sceptisch? Kijk dan eens naar de impact van giganten zoals Google, Apple, Amazon, Facebook of Tesla op onze maatschappij in de laatste tien jaar. Wanneer je de impact van àlle bedrijfsleiders in de wereld optelt, zal je beseffen waar de echte hefboom zit om iets aan de maatschappij te veranderen.

In onze huidige samenleving bestaat er geen enkele plek of instituut meer waar we meer tijd van ons leven spenderen dan op het werk. Bovendien is er ook geen enkele andere plek waar we zo intens geconfronteerd worden met de realiteiten van de technologische revolutie.

Het resultaat: organisaties ontwikkelden zich tot dé ideale microkosmos waarbinnen mensen samenwerken, visies delen en een nieuw systeem van communicatie (willen) opzetten. Kortom: een microkosmos waarin we samen( )leven.

En nu? Revolutie

Bij Hifluence geloven wij dat deze eeuw revolutionair zal zijn: dit is het moment in de geschiedenis waar ons wereldbeeld (opnieuw) gevormd zal worden. Sterker nog: we zitten al volop in deze verandering. Hoe wij kijken naar onze plek in het universum, onze maatschappij, naar verandering, … het zal allemaal gekleurd worden op basis van onze ervaringen in de bedrijven waarin we werken. 

En van daaruit zullen we dat wereldbeeld buiten het bedrijf trekken. We zullen dit trots uitdragen en vervolgens integreren in ons leven – waardoor politiek en religie beïnvloed zullen worden. En net zoals bij elke wereldschokkende revolutie, zal dit niet top down – maar bottom-up gebeuren.

 

Hifluence verbindt liefde met technologie

We zijn op zoek naar een antwoord op de vraag ‘hoe gaan we de bedrijven van de toekomst intern organiseren?’. En, in navolging hiervan: ‘Wat betekent het om mens te zijn in de 21ste eeuw?’ 

Het zijn tenslotte de medewerkers die de nieuwe interne omgeving, één die geschikt is voor de externe omgeving van de 21ste eeuw, zullen vormgeven. Het zijn medewerkers – en niet Kerk of staat – die beslissingen moeten maken en knopen moeten doorhakken. Want, wie willen wij zijn in een wereld waar technologie alle menselijke vaardigheden zal evenaren en zelfs ruim overtreffen? En wat willen (en kunnen en moeten) wij als mens bijdragen in de korte tijd dat we hier op aarde zijn?

Hifluence zoekt samen met jou naar antwoorden

In alles wat wij doen, streven we ernaar om een liefdevolle samenleving te creëren in harmonie met die flitsende technologie. Wij willen een microkosmos organiseren die zich baseert op een liefdevol en effectief beeld op bedrijfscultuur en -systemen. 

Via consultancy en opleidingen, planten wij zoveel mogelijk zaadjes van deze visie in elke organisatie die ervoor openstaat. Zo trachten we zoveel mogelijk mensen te inspireren – zodat zij op hun beurt hun eigen netwerk kunnen inspireren. Pay it forward, noemen ze dat ook weleens.

Onze purpose: de kern, dromen, doelen
en verwachtingen van Hifluence

In 2029 willen wij op jaarbasis 200 bedrijven inspireren met evenveel Hifluencers. Dat doen we omdat wij dit nodig achten om een significante impact te hebben op een liefde- en vreugdevolle wereld, deze mee vorm te geven én de bottom-up revolutie te beïnvloeden.