Hifluence Scan

De teamscan is de perfecte gids om vanuit data en inzicht draagvlak te creëren rond de belangrijkste pijnpunten en mogelijke oplossingen

De uitdaging: Er bestaat geen heilig plan om een team of organisatie te transformeren. En hoewel het een veelgestelde vraag is, is er zelfs geen vast startpunt. Het belangrijkste is om het grootste lijden van de organisatie te identificeren en van daaruit zorgvuldig na te denken over de eerste zet in de verandering. 

Onze oplossing: Op basis van wereldwijd onderzoek stelde Hifluence een teamscan samen. Deze bestaat uit intakegesprekken en online bevragingen die de psychologische veiligheid, betrouwbaarheid, structuur en helderheid, impact en zingeving van de organisatie in kaart brengt. De resultaten van deze scan brengen we samen met onze eigen ervaringen in een rapport. Op basis hiervan komen we met een voorstel dat het startpunt vormt van een workshop waarin we bepalen waar en hoe interventies nodig zijn. 

Veelgestelde vragen

1. Waar starten wij best met de transformatie? 

Bottom-up, top down, een specifiek team of eerder een proces dat door de volledige organisatie loopt? Deze scan wijst je naar het juiste antwoord.

2. In welke domeinen mogen wij voorstellen uit de scan verwachten?   

De voorstellen tot interventies die uit de scan komen, bieden een 360° perspectief.  De natuurlijke focus én de blinde vlekken van de organisatie worden blootgelegd. Er wordt zowel op mindset, overtuigingen en gedrag als op systemen, processen en regels gewerkt.

3. Hoeveel teams nemen deel aan de scan?  

Idealiter zijn alle lagen van de organisatie vertegenwoordigd. Het gebeurt dat het nog te vroeg is om organisatie-breed mensen uit te nodigen. Dan starten we met het management zelf en de teams die rechtstreeks aan hen rapporteren.

 

4. Hoe gaan we om met weerstand? 

Weerstand zal er zijn. De scan brengt deze aan de oppervlakte. In de workshop maken we spanningen bespreekbaar, vertalen we deze in voorstellen en leren we aan hoe je op een waardige manier tegenstrijdige standpunten samenbrengt.

 

HET RESULTAAT

Rapport & voorstellen

Draagvlak

Plan van aanpak

Van bij het eerste gesprek hadden wij een sterke connectie met de visie en aanpak van Hifluence. De voorbije jaren legden we samen de fundamenten voor het Materné Verzekert van de toekomst: een heldere noodster met een wendbare strategie die de klant enerzijds en onze talenten anderzijds centraal zet.  Hifluence in drie woorden? Inspirerend, pragmatisch en daadkrachtig. 

Olivier Swolfs
CEO
MATERNE VERZEKERT