Oh wat gaat de digitale revolutie toch snel, en oh wat popelen de visjes om vanuit een cyaanblauwe golf de tankers op zee te overspoelen met leven!

Een trendy label kon natuurlijk niet ontbreken om de complexe onvoorspelbare wereld waarin we nu leven te benoemen. Google VUCA en de hits vliegen je om de oren. Het staat voor

 • Volatility – beweeglijkheid
 • Uncertainty – onzekerheid
 • Complexity – complexiteit
 • Ambiguity – meerduidigheid, dubbelzinnigheid

en werd vanaf de jaren ’90 gebruikt door het Amerikaanse leger om de complexe wereld na de Koude Oorlog te beschrijven.

Ja pech heb je wel als je met je best practise procesje, of standaard proceduretje een probleem probeert op te lossen waarvan de uitkomst niet voorspelbaar is, er geen duidelijke oorzaak en gevolg relatie is en er continu variabelen wijzigen. Oh my god, paniek all over the place.

Dave Snowden capteert met zijn Cynefin Framework (nee niet Sinefin, maar Kanavan, das is Welsh liefste lezer en wordt letterlijk vertaald als habitat) vier soorten context: Simple, Complicated, Chaos en Complex . Telkens met de bijhorende methode om tot een oplossing te komen voor de problemen die zich voordoen in die context. Bij die laatste, Complexity, zitten de klassieke bedrijven met de handen in het haar.

Complexiteit kan je niet zomaar te baas met de all time favorite command en control aanpak, die is te traag en voor je het weet ben je gone with the wind… Nee, wat je nodig hebt is een prikkeling voor flexibiliteit, creativiteit en innovatie – en laten die zich nu net niet in een strak gareel spannen.

Wat als we nu eens de teugels los laten? En in plaats van halsstarrig op zoek te gaan naar onze antwoorden met de allernieuwste methodieken, procedures of analyses er op vertrouwen dat het leven ons de juiste antwoorden zal bieden, als we dat maar toelaten.

Te zweverig? Wat heb je zoal nodig in een VUCA wereld:

 1. Bewustzijn: de gave om veranderingen snel waar te nemen
 2. Niet-lineariteit: het kunnen loslaten van één dimensionele oorzaak en effect analyses
 3. Responsiviteit: mogelijkheid om snel te handelen
 4. Agility: mogelijkheid om snel aan te passen

En net daar komt Teal in de picture. Teal (cyaan in het Nederlands) is een kleurcode die Frederic Laloux gebruikt om de organisaties van de toekomst aan te duiden. Het gaat niet over de allernieuwste shiny management hocus pocus, maar eenvoudig over een manier van zijn. Eigenlijk weten we al ons hele leven lang hoe we complexe problemen moeten oplossen, we zijn het enkel vergeten in onze betonnen gebouwen vol organogrammen, te volgen processen en ivoren torens.

Teal surft op de golf van een hoger menselijk bewustzijn en biedt daarmee een antwoord op de vraag van 1 miljoen over hoe je je in godsnaam moet organiseren in een VUCA wereld. Dat doe je eenvoudig weg door je te organiseren zoals ons favoriete complex systeem dat doet: de natuur. Effe concreet:

 1. Heelheid

Waar vandaag onze rationele mind in the drivers seat zit tijdens de werkuren, zouden we ook eens kunnen luisteren naar ons hart en onze ziel: minder denken en meer voelen. Dat reikt zo’n veel breder instrumentarium aan, maar door onze conditionering op school en op het werk hebben we de schakelaar van onze intuïtie maar afgezet. Bottom line is dat wij als mensen beter in staat zijn dan machines om een volledig plaatje te snappen en dat dankzij onze fijne gevoelssensoren waarvan we zelf waren vergeten dat we die ook hadden.

 1. Evolutief doel

Een ambigue wereld vraagt om een flexibele mindset. Die breng je niet zomaar tot leven met een eng gedefinieerde missie die in steen gebeiteld staat. Teal organisaties worden opgevat als een levend systeem, een entiteit met een eigen energie, een eigen identiteit, een eigen creatief potentieel en richtingsgevoel. We hoeven niet te zeggen wat het moet doen; we hoeven alleen maar ernaar te luisteren, ermee samen te werken, ermee te dansen en te ontdekken waarheen het ons zal meevoeren. Concreet kan dat met een gezamenlijk en breed gedragen doel: de purpose van de organisatie.

“In het hart van elke organisatie vind je een eigenheid die zoekt naar nieuwe mogelijkheden”

M. Wheatley & M. Kellner-Rogers

 1. Zelfsturing

De mensen on the field zelf aan het stuur laten zorgt voor een sterke samenhang die je nodig hebt om snel de juiste zaken gedaan te krijgen. Geen muurtjes meer waar zaken over kunnen gegooid worden, nee één voor allen, allen voor één. Door de beslissingsbevoegdheid terug te geven aan de mensen, geef je ze niet enkel hun menswaardigheid terug maar zie je de organisaties helemaal terug tot leven komen. Je hoeft ze enkel te voeden met vertrouwen, en off you go!

“Dat is zoals Boedhisme voor bedrijven” merkt één van de pientere deelnemers van de Teal for Teal Community te Mechelen op. Algemene lach. Zo zou je het inderdaad kunnen omschrijven. Het begint namelijk allemaal bij jezelf. Bewust zijn van je gedachten, bewust zijn van de wereld rondom jou. Liefdevolle relaties opbouwen en zorgen voor mekaar.

Zo biedt Hifluence zijn Hifluencers een vrijwillig te volgen coaching traject aan om te helpen met deze bewustwording. ‘Het Peace of Mind Traject”. Een Teal for Teal deelneemster vertelt hoe kinderen laaiend enthousiast zijn over haar yoga sessies. “Waarom komt dat dan niet aan bod tijdens onze opleiding op school?” vraagt Hifluencer Michiel zich af… Ja Michiel, dat is een zeer goeie vraag…

Hoewel we nog een lange weg af te leggen hebben, is er hoop. Hoop op nieuwe organisatievormen die niet alleen de drive bij de mensen terug aanwakkert, maar er voor zorgt dat we er helemaal klaar voor zijn om bevlogen en vol passie de VUCA wereld te rocken!

Cheers to the future! Cheers to Teal!

Niki, Michiel & Krista