Toen wij Hifluence twee jaar geleden opstartten, was “digitale transformatie” een hype in wording. Ik schreef toen een opiniestuk “Digitale Transformatie? Vooral een kwestie van gezond boerenverstand.”  Daarin smeekte ik mensen en bedrijven om de rust te bewaren. Transformatie is immers van alle tijden en eigen aan onze lieve moeder natuur. Alles is in constante “verandering” zelfs voor zij die stilstaan.  De vaardigheden om te evolueren zitten in het DNA van de mens en digitaal is in essentie gewoon een nieuwe dimensie (met een waanzinnig potentieel) die mensen en bedrijven onder de knie moeten krijgen. Het is vooral de angst voor verandering die moet aangepakt worden. Niet door er weerstand aan te bieden, maar door de angst ruimte te geven. Er compromisloos “ja” te zeggen. Zo creëer je niet nog meer angst voor verandering, meer zelfs, door het laten varen van het verzet zal je merken dat de kracht van de verandering zelf vorm krijgt.
Disruptie of Transformatie? 
Inmiddels kun je geen krant meer openslaan of de artikelen over de digitale wereld springen je om de oren. De hype brandt op de lippen van elke consultant, het thema blinkt bovenaan de agenda van vele conferenties, en iedereen die kan schrijven, zoals ik, heeft er wel een opiniestuk of zelfs boek over te schrijven. De term wordt te pas en te onpas gebruikt en zoals dat gaat met hypes bedoelt iedereen er wel iets anders mee. In onze missie om hét “consultancy-bedrijf van de toekomst” te zijn, zien wij het als onze plicht om dit soort (vaak door adviesbureaus bewust gecreëerde) verwarring de wereld uit te helpen. Een belangrijk element in deze is het verschil tussen digitale disruptie en digitale transformatie. Er is sprake van disruptie wanneer de wijze waarop jouw producten of diensten waarden creëren (= jouw businessmodel), waardeloos wordt door een vernieuwend model dat gebruik maakt van digitale technologie. Ik denk aan reisagentschappen, traditionele adverteerders of weldra de auto- en financiële industrie.

“De focus voor bedrijven die met disruptie te maken krijgen, is vooral: hoe lang houdt mijn bestaand business model het nog uit? En wanneer start ik in parallel innovatieve initiatieven, die typisch hoge investeringen, grote veranderingen en kannibalisatie van het bestaande model met zich meebrengen?”

Digitale transformatie daarentegen gaat over hoe de ganse werking van “een bedrijf” in een digitale wereld verandert. D.w.z. de toegevoegde waarde en de impact die digitale technologie op de strategische en operationele bedrijfsvoering van een organisatie heeft, of kan hebben. Beslissingen op alle niveaus worden bijvoorbeeld steeds meer genomen op basis van data en algoritmes. Nieuwe communicatieplatformen beïnvloeden de manier waarop informatie tussen mensen en teams wordt gedeeld. “Agile” methodes van (samen)werken worden noodzakelijk om snel in te spelen op veranderingen. Maar ook de bedrijfsprocessen zelf zijn onderhevig aan de transformatie. Web-technologie en sociale media zetten marketing & sales op hun kop. 3-D printing kan op termijn voorraadbeheer overbodig maken. Artificiële intelligentie en robot-technologie brengen productieprocessen naar een nieuw niveau van kwaliteit en efficiëntie.

“Digitale Transformatie is geen keuze, maar een feit waar elk bedrijf mee om moet gaan, ook die bedrijven wiens business model vandaag niet onder druk staat.”

Dit alles heeft een geweldige impact op de cultuur van het bedrijf en zijn medewerkers. De vraag is hier vooral: Hoe veranderingsgezind is jouw organisatie? Dit zal de snelheid én de diepte van de verandering bepalen. Voer de verandering te snel door en medewerkes haken af. Voer de verandering te traag door en uw concurrentiepositie komt in het gedrang. Disruptie en transformatie zijn dus wel degelijk 2 verschillende aspecten van de digitalisering.
Een authentiek buikgevoel en gezond boerenverstand
Wat er in die 2 jaar echter niet is verandert, is mijn wijze raad voor managers die de disruptie of transformatie van hun bedrijf willen aanpakken. Hoeveel tijd en investering maak je vrij? Waar begin je en wat kan wachten? Geloof in de innovatieve kracht van de eigen organisatie. Deze wordt namelijk vaak onderschat. Kijk naar concurrenten en bedrijven in andere markten. Hoe pakken zij het aan? Laat je inspireren, maar imiteer hen niet. Elke transformatie en disruptie is uniek. En ten slotte, laat het buikgevoel en het gezonde boerenverstand in elke beslissing zegevieren. Succes!
Nick Van Langendonck