Wat doet Hifluence?
Welke problemen
pakken we aan?

Wat doet Hifluence? Welke problemen pakken we aan? 

PROBLEEM 1: Je medewerkers zijn niet betrokken

Human capital, wordt dat ook weleens genoemd. Uit onderzoek naar de evolutie- en innovatiekracht van bedrijven, bleek dat de grootste uitdaging voor bedrijven bij de betrokkenheid van de medewerkers ligt.

%

Voelt zich niet betrokken

%

Is losgekoppeld van de organisatie

%

Heeft behoefte aan begeleiding

%

Loopt risico op een burn-out

PROBLEEM 2:  Je verdrinkt in bureaucratie

We streven allemaal naar productiviteit en controle in ons professioneel leven. En da’s heel normaal! Dit streven bracht in de vorige eeuw veel welvaart, maar we merken vandaag steeds meer op dat we tegen grenzen lopen. De laatste jaren evolueerde dit namelijk – en jammer genoeg – naar zware bureaucratie, wat een zware belasting op prestatie en gevoel met zich meebrengt.

Zo geven 677 corporate executives in een globaal onderzoek van CB Insights aan dat er vier grote oorzaken zijn van traagheid in verandering en gebrek aan innovatie:

 

%

Onduidelijke strategie

%

Trage beslissings-processen

%

Silo-structuren

%

Gebrek aan ownership

Wat kan Hifluence voor mijn bedrijf betekenen?

Hifluence is gespecialiseerd in het ontwerpen van een flexibele, lerende organisatiecontext die voortdurend kan veranderen en waarin medewerkers zelf de innovatie drijven via onderling verbonden zelf-organiserende systemen en – technieken. Dat doen we via:

De 7 Praktijken van Hifluence

 • 1# We delen één log bedrijf op in flexibele en modulaire micro-ondernemingen
 • #2 We transformeren medewerkers in eigenaars
 • #3 We transformeren onduidelijke verwachtingen tot heldere en ambitieuze doelen
 • #4 We gaan van interne monopolies naar interne leveranciers
 • #5 We kiezen voor vrijwillige samenwerkingen, in plaats van top-down coördinatie
 • #6 We breken strakke grenzen open - en streven naar open innovatie
 • #7 We verhelpen weerstand tegen innovatie en kiezen voor grootschalig ondernemerschap

#1 We delen één log bedrijf op in flexibele, ondernemende en modulaire teams

Waarom: Logge silo’s, entiteiten en monoculturen maken een bedrijf kwetsbaar voor andersdenkende concurrenten én staan nieuwe opportuniteiten in de weg.

Hoe: We creëren kleine modulaire eenheden die soepel geïntegreerd zijn in het bedrijf. Er zijn drie type teams:

 • Transforming teams: een marktgericht team, erop gericht om te innoveren binnen hun bestaande business model.
 • Incubating teams: volledig nieuwe teams die zich op nieuwe opportuniteiten storten.
 • Supporting teams: leveren intern producten en diensten, werken ter ondersteuning van bovenstaande teams. 

Resultaat: Bijzonder diverse en coherente teams van max. 15 mensen. Ze nemen zélf beslissingen en worden bijeengehouden door niet-onderhandelbare spelregels. 

 

#2 We transformeren medewerkers in eigenaars

Waarom: Onderzoek bewees het al: winstdeling of autonomie op zich heeft geen invloed op de omzet van het bedrijf. Maar kies je voor de combinatie van de twee? Dan ligt de betrokkenheid maar liefst 50% hoger.

Hoe: We implementeren heldere structuren en overlegprocessen. Deze stimuleren daadkracht, verhogen transparante en verminderen behoefte aan controle. Bovendien leggen we de vrijheden van de zelfcorrigerende teams formeel vast in drie rechten. 

 1. Strategie: het recht om opportuniteiten te bepalen, prioriteiten te stellen en interne én externe partnerships aan te gaan.
 2. Mensen: het recht om beslissingen te nemen over het aannemen van collega’s, personen en rollen op elkaar af te stemmen en werkrelaties te definiëren. 
 3. Verdeling: het recht om over lonen te beslissen en bonussen uit te delen.

Resultaat: We bekomen een nieuwe en veilige context waarin we wrijving benoemen – en deze omzetten in verbeteringen voor het volledige team. Zo al echte daadkracht en verandering plaatsvinden en zullen innovatieve ideeën bedacht én getest worden.

 

#3 We transformeren onduidelijke verwachtingen tot heldere en ambitieuze doelen

Waarom: Doelstellingen worden vaak bepaald op basis van ervaringen uit het verleden. Dit verandert pas wanneer er iets grondig misloopt. Een gebrek aan ondersteuning voor gedurfd denken én doen, heeft negatieve gevolgen voor het volledige bedrijf.

Hoe: Wij leggen ambitieuze doelstellingen voor groei en transformatie op tafel, en zorgen ervoor dat élk team hierdoor gedreven wordt. Dat doen we zo:

 • We laten de teams een ‘droom-belofte-waarde’-verklaring schrijven. Dit bevat zaken zoals (onder andere) de mate van betrokkenheid van gebruikers, de mate van unieke klantwaarde en de gegenereerde winst.
 • We stellen doelstellingen vast op basis van marktstatistieken. Zo stimuleren we teams om vier tot tien keer sneller te groeien dan het marktgemiddelde.
 • Naast verkoop van producten en diensten, leggen we een geheel nieuwe focus op de opbouw van een ecosysteem. 

Resultaat: Elke medewerker heeft helder zicht op doelstellingen – en op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid om deze te helpen verwezenlijken.

 

#4 We gaan van interne monopolies naar interne leveranciers

Waarom: In de meeste organisaties, werken heel wat werknemers in interne monopolies (HR, ICT, …). Hoe onbekwaam ze ook zijn, ze kunnen niet geëvalueerd worden door de teams die ze bedienen. 

Hoe: We laten iedereen vrij om al dan niet diensten van andere teams/externe leveranciers te kopen. We stellen vooraf gedefinieerde en niet-onderhandelbare regels op betreffende margeverdeling en minimale prestatienormen in samenwerking met interne leveranciers. Dit vermindert wrijving tijdens de onderhandelingen.

Resultaat: Deze aanpak zorgt voor ontmoediging van middelmatigheid, vereniging rond het gemeenschappelijke doel van geweldige klantenervaringen én het maximaliseren van flexibiliteit.

 

#5 We kiezen voor vrijwillige samenwerkingen, in plaats van top-down coördinatie

Waarom: Vaak worden grote investeringen zelden gesynchroniseerd. Hierdoor ontstaan nog meer managementlagen, mandaten én functies. Wat op zijn beurt dan weer zorgt voor logheid, vertraging en angst voor vernieuwing.

Hoe: We zetten alle clusters open voor alle teams. Teams kunnen zich inschrijven waar ze dat wensen: teams in een vergelijkbare sector – of gericht op het uitspitten van nieuwe mogelijkheden. 

Resultaat: Kennis, investeringen en opportuniteiten worden gedeeld en samen aangepakt. Wat op zijn beurt dan weer teamspirit, eigenwaarde én betrokkenheid stimuleert.

#6 We breken strakke grenzen open – en streven naar open innovatie

Waarom: Vaak heerst er geheimhouding en terughoudendheid om externen te betrekken wat strategische zaken betreft. Dit gesloten systeem zorgt voor een uitblussen van fut en een uitdoven van innovatie. 

Hoe: We vertellen je alles over waarom je organisatie geen opzichzelfstaande entiteit is, maar een hub in een groter netwerk. We hebben het over crowdsourcing en andere manieren om prototypes te laten valideren door gebruikers – voor er stevige budgetten in te investeren.

Resultaat: Jouw netwerk van externe experts zal het bedrijf helpen om uitdagingen en pijnpunten aan te pakken. Op deze manier worden problemen sneller op tafel gelegd – en wordt feedback sneller gegeven en opgenomen.

#7 We verhelpen weerstand tegen innovatie en kiezen voor grootschalig ondernemerschap

Waarom: Onze bedrijven zijn over het algemeen bijzonder conservatief. Niet ‘durven’ zorgt voor heel wat gemiste opportuniteiten – en een stagnering van groei. 

Hoe: We vormen organisaties om tot een groot ecosysteem van modulaire start-ups. We stimuleren interne innovatie op drie verschillende manieren. 

 • Een intrapreneur zet een idee online en vraagt anderen om mee te werken aan de invulling van het businessplan. 
 • Een volledige cluster nodigt interne teams en buitenstaanders uit om onontgonnen potentieel te benutten.
 • Een kandidaat-ondernemer presenteert zijn/haar idee op bedrijfsevents die lokale vernieuwers verbinden met clusterleiders en interne teams. 

Resultaat: Deze teams hebben nu een stevige basis wat ondernemerschap betreft. Vervolgens kunnen ze genieten van de hefboom van het bedrijf, door contracten af te sluiten met ondersteunende teams rond ontwikkeling, sales en administratieve ondersteuning.

Met Hifluence op reis naar jouw “people-first” organisatie

Hifluence inspireert en begeleidt organisaties in het creëren van een context waarin de eigen medewerkers echt centraal staan. Dat doen we via daadkrachtige consultancytrajecten, praktijkgerichte opleidingen en inzichtelijke teamscans. Wil je ons graag op een laagdrempelige manier leren kennen? Boek dan een inspirerende en lekkere lunch & learn.